Partneri za demokratske promene Srbija

Autorski tekstovi

Kako “Fortune 1000” kompanije primenjuju alternativno rešavanje sukoba (ADR) (i zašto sve više koriste medijaciju umesto arbitraže) (Pdf, 920Kb)
Thomas J. Stipanovich and J. Ryan Lamare
(Tekst je dostupan na engleskom jeziku)

Medijacija i advokatura – predrasuda ili interes (Pdf, 117Kb)
Blažo Nedić

Humanije rešavanje sporova, „Pravda u tranziciji“, oktobar 2009. (Pdf, 172Kb)
Blažo Nedić

Affirmative Measures in the Law of Republic of Serbia (Pdf, 299Kb)
Ana Toskić
(Tekst je dostupan na engleskom jeziku)