11.04.2014. > AUTOR: Ana Vasilache

Ostrva integriteta u moru korupcije

portrait-Ana

Jedna od naših glavnih pretpostavki jeste da je većina ljudi u osnovi poštena i da će se ponašati sa integritetom, ukoliko im sistem dozvoljava da napreduju u okviru vladavine prava.

Jednom davno, jedan veoma bogat čovek aplicirao je na Harvard Business School MBA. Prilikom prijema, profesor ga je pitao: Pitam se, vi ste tako uspešan i bogat čovek, zašto vam treba ovaj MBA? On je odgovorio: Želim da razumem zašto sam bio tako uspešan!

Pa zašto je Fondacija Partnera za lokalni razvoj – FPDL bila toliko uspešna u našem pristupu za sprečavanje korupcije jedan-po-jedan-grad? Nedavno sam videla da su aspekti našeg pionirskog pristupa zastupljeni u sve većoj meri u literaturi koja prati ideju „primera efikasnosti“ u reformama javnog sektora: javnih organizacija, koje relativno efikasno pružaju javna dobra i usluge u neprijateljskom okruženju kojim dominira loše upravljanje i loša vladavina.

Istraživanje pokušava da objasni zašto se ovi primeri efikasnosti događaju i koji su uslovi potrebni da bi oni napredovali (Leonard, 2008; Roll, 2011; Andrews, 2013). Smatra se da angažovanje sa različitim interesnim grupama, eksperimentisanje korak-po-korak, i političko prihvatanje predstavljaju pristupe koji imaju najviše šansi da dovedu do rešenja.

Rad ovih istraživača, mislim, obezbeđuje konceptualni okvir i potvrđuje naš pristup i rezultate. U ovom blogu dajem pregled  osnovnih karakteristika našeg pristupa za borbu protiv korupcije jedan-po-jedan- grad, koji smo promovisali više od 10 godina, nastojeći da stvorimo ono što danas nazivamo „ostrva integriteta i efikasnosti“ u morima relativno korumpirane i zloupotrebljene javne uprave.

Poreklo FPDL Pristupa

Prvobitno smo bili inspirisani iskustvima Ronald MacLean Abaroa, bivšeg gradonačelnika La Paz-a u Boliviji, i profesora sa Harvarda Robert Klitgaard-a, koji je razvio terapeutski pristup bolesnim institucijama, dokumentovan u njegovoj knjizi „Korumpirani gradovi: praktičan vodič za lečenje i prevenciju. (verzija na srpskom jeziku, .pdf – komentar urednika sajta)“ U prve dve godine administracije gradonačelnika Maclean-a, on i njegov tim napravili su „ostrvo efikasnosti i integriteta“, obnavljanjem i unapređenjem usluga opštinskih vlasti, uvećanjem gradskih prihoda, desetostruko većim ulaganjem u javne radove, i vraćanjem međunarodne kreditne sposobnosti grada. Poslednje, ali ne i najmanje važno, on je demokratski izabran četiri puta uzastopno na taj položaj.

Od 2004, moja koleginica Nicole Rata i ja smo radile sa Ronaldom Meklin Abaroa na izradi opšte primenljive metodologije, koristeći njegov pristup borbi protiv korupcije, koji smo distribuirale, adaptirale, i primenile, jedan-po-jedan- grad, u više od 10 zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope u 20 lokalnih samouprava. Rezultati su pokazali javnosti i liderima civilnog društva koji su mislili da se ništa ne može učiniti u pogledu korupcije, da se uz odgovarajući pristup, posvećenost i učešće, korupcija može izlečiti i sprečiti.

Naša metodologija za borbu protiv korupcije je privukla interesovanje mnogih gradonačelnika, praktičara i akademika, a odato joj je i priznanje u vidu UN nagrade za javnu službu. Dokumentovali smo kako je metodologija primenjena u opštini Krajova, u Rumuniji u nedavnoj studiji slučaja „Rešavanje problema korupcije: Kako uhvatiti muve na med

Naše pretpostavke

Jedna od naših glavnih pretpostavki jeste da je većina ljudi u osnovi poštena i da će se ponašati sa integritetom, ukoliko im sistem dozvoljava da napreduju u okviru vladavine prava.

U svakom korumpiranom sistemu, postoje potencijalno pošteni javni funkcioneri koji žele da se suoče sa problemom korupcije i unaprede način na koji njihove organizacije (i oni sami) obavljaju dužnost, imajući u vidu adekvatno priznanje i razumne podstreke. Oni su sposobni, inteligentni, poznaju probleme  i ciljeve svojih organizacija, i spremni su da se uključe u pozitivne promene. Mi mislimo da je izgradnjom saveza sa njima moguće pomoći promenu sistema iznutra, što je efikasnije od toga da samo kritikujemo i kažnjavamo pojedince putem pravnih ili moralnih pritisaka.

Malcom Gladwell u svojoj knjizi „Kritične tačke„, pokazuje da kontekst može da utiče na naše ponašanje, često preovlađujući naše inherentne predispozicije. On opisuje eksperiment istraživača Hju Hartshorne iz Njujorka i M.A. May iz 1920 koji su merili poštenje i izučavali da li je to fundamentalna osobina ili osobina koja je promenljiva u zavisnosti od konteksta. Istraživanje je obuhvatilo 11.000 dece koja su učestvovala u eksperimentu, između 8 i 16 godina, davanje testova sposobnosti u različitim situacijama, u školi i kod kuće, pod jakim i blagim nadzorom, sa i bez vremenskog pritiska.

Ustanovili su da se prilično varalo kada je kontekst to dozvoljavao. Začudo, nisu pronašli nikakvu doslednost: nisu mogli da identifikuju grupu prevaranata ili grupu iskrenih učenika. Svi su varali kada su imali priliku. Istraživači su zaključili da „poštenje“ nije dosledna osobina, nasledna karakteristika, već da je pod značajnim uticajem konteksta.

Logičan zaključak koji sledi jeste da ukoliko stvorimo odgovarajući kontekst, trebalo bi da budemo u stanju da sprečimo nepošteno ponašanje.

Naša anti-korupcijska metodologija

Svedoci smo da mnogi javni funkcioneri uspevaju da osvoje mandate zahvaljujući antikorupcijskoj platformi. Zato smo predložili ovim zvaničnicima da koriste novi pristup – racionalnu, participativnu i stratešku metodologiju. Predlažemo da deluju kao institucionalni reformatori, a ne sudije ili tužioci.

Koristeći ovu metodologiju, moguće je:

• identifikovati i rešavati po prioritetu najopasnije oblike korupcije;

• fokusirati se na promenu ne (samo) korumpiranih pojedinaca, već i javnih politika i organizacionih  sistema koji omogućavaju korupciju;

• „razbiti tabu“ pričajući otvoreno o korupciji i njenim opasnim efektima;

• uključiti osoblje u proces promene, kao i spoljne aktere.

Zalažemo se korišćenjem participativnog pristupa koji uključuje zvaničnike, menadžere i zaposlene unutar korumpiranih institucija. Snagom učešća i vlasništva, razvijaju se poverenje i posvećenost za realizaciju planiranih reformi, ljudi se međusobno povezuju kao ljudska bića; razgovori se fokusiraju na ono što oni mogu da urade, a ne na ono što drugi mogu ili treba da urade za njih; pojavljuje se dublje razumevanje korumpiranih sistema i razvija se plan lečenja. Niko izvan institucije ne može bolje uraditi dijagnozu i identifikovati rešenja za borbu protiv izvora korupcije.

Anti-korupcijski stručnjaci

Gradonačelnici i opštinski službenici koji učestvuju u procesu pretvaranja svojih lokalnih vlasti u „ostrva integriteta“ podržani su od strane obučenih agenata promena koji imaju sertifikikat (koji izdaje FPDL) anti-korupcijskih stručnjaka.

Anti-korupcijski stručnjaci pomažu ljudima da analitički razmotre  ranjivost njihove organizacije na korupciju. Kako koncept korupcije podrazumeva strah, stid, i odbrambeni stav, njihov prvi zadatak je da ga demistifikuju i ukažu da korupcija nije (samo) problem loših ljudi, već loših sistema; da je korupcija simptom organizacione disfunkcionalnosti i da rešavanje problema korupcije predstavlja samo polaznu tačku u procesu razvoja bolje i pravednije javne uprave.

Ovi agenti promena su socijalni preduzetnici koji koriste različita sredstva i pristupe od tradicionalnih aktivista civilnog društva. Tako David Bornstein i Susan Davis prave razliku između ova dva pristupa, „Istorijski gledano, aktivisti su uglavnom postupali kao autsajderi u odnosu na vlast, dok za razliku od njih, socijalni preduzetnici često kombinuju taktike orijentisane ka spolja i iznutra kako bi doneli promenu. Spoljni aktivisti su uverili institucije da je potrebno da se promene; socijalni preduzetnici rade iznutra da im pokažu šta da rade i da im pomognu u tome“.

Širenje anti-korupcijske metodologije

U cilju stvaranja što većeg broja ostrva efikasnosti i integriteta u gradovima širom sveta, FPDL je upotrebila tri strateška pravca delovanja:

1. Na strani ponude: izgradnja kapaciteta agenata promena/antikorupcijskih stručnjaka

Za više od 60 agenata promena iz 14 zemalja obezbedili smo sveobuhvatan program za antikorupcijske stručnjake (PAP) sa tri komponente: (1) Izgradnja znanja (2) Jačanje sposobnosti (3) intervencije u lokalnim samoupravama u u praksi.

2. Na strani tražnje: podizanje svesti zvaničnika i menadžera

Promovisali smo našu metodologiju za borbu protiv korupcije pred više od 500 gradonačelnika i menadžera, tokom radionica organizovanih u 15 zemalja (Albanija, Jermenija, BiH, Bugarska, Hrvatska, Gruzija, Kosovo, Rumunija, Moldavija, Makedonija, Crna Gora, Poljska, Slovačka, Srbija i Turska)

3. Ponuda i potražnja: zajednički rad

Mentorisali smo, trenirali i obezbedili finansijsku podršku (iz različitih izvora finansiranja), za 15 najboljih antikorupcijskih stručnjaka da rade sa više od 20 gradonačelnika i lokalnih samouprava odabranih u konkurentnim procesima. Pored toga, pomagali smo ovim stručnjacima i javnim funkcionerima da podele iskustva i razviju mrežu međusobnih odnosa.

 

 

* Ana Vasilache je osnivačica i predsednica Upravnog odbora Fondacije partnera za lokalni razvoj Partners Foundation for Local Development  (FPDL / Rumunija). Dugogodišnji član PDCI, FPDL slavi 20. godišnjicu ove godine. Ana je arhitekta i urbanista po struci, sa velikim iskustvom rada u zajednici i u oblasti organizacionog razvoja. U poslednjih 20 godina, Ana je obučila više od 1500 trenera/facilitatora iz Rumunije, Evrope, Zapadne i Istočne Afrike, Centralne i Južne Azije. Ana je dobitnica nagrade UN Habitat Scroll of Honor 2000, za njenu posvećenost unapređenju urbanog upravljanja u Rumuniji i Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Autorka: Ana Vasilache, Fondacija partnera za lokalni razvoj/FPDL Romania

Blog je objavljen na sajtu Partners for Democratic Change i preveden je uz dozvolu autorke. 

Prevod: Partneri za demokratske promene Srbija

Komentari na članak

0
pristigli
komentari
ostavite
svoj komentar

Ostavite svoj komentar

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020