12.03.2013.

Antikorupcijski bilten #1

U okviru projekta predviđena je izrada antikorupcijskih biltena koje ćemo objavljivati tromesečno.

Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, počinju sprovođenje projekta “Aktivni građani protiv korupcije: primena dobrih praksi u borbi protiv korupcije u lokalnoj zajednici”.

Iаko je institucionаlni okvir zа borbu protiv korupcije u Srbiji ustаnovljen usvаjаnjem novih zаkonskih rešenjа i formirаnjem nezаvisnih regulаtornih telа, ovа pojаvа je i dаlje rаsprostrаnjenа u svim sferаmа nešeg društvа, uz često obrazloženje da je određeni nivo korupcije u našem društvu očekivan, pa čak i prihvatljiv (1). Korupcijа usporаvа ekonomski rаzvoj, nаrušаvа stаbilnost institucijа, slаbi držаvu i sprečаvа dаlji nаpredаk u procesu evropskih integrаcijа zemlje.

U okviru projekta predviđena je izrada antikorupcijskih biltena koje ćemo objavljivati tromesečno.

Newsletter #1

Komentari na članak

0
pristigli
komentari
ostavite
svoj komentar

Ostavite svoj komentar

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2019