27.06.2014.

Antikorupcijski bilten #6

U ovom broju biltena pažnja je posvećena rezultatima aktivnosti koje su sprovedene u okviru projekta.

U okviru projekta “Aktivni građani protiv korupcije: primena dobrih praksi u borbi protiv korupcije u lokalnoj zajednici”, organizacije Partneri za demokratske promene Srbija i Pravni skener objavljuju šesti broj biltena posvećenog borbi protiv korupcije.

U ovom broju biltena pažnja je posvećena rezultatima aktivnosti koje su sprovedene u okviru projekta. Predstavljamo rezultate saradnje sa dvema opštinama i jednom zdravstvenom ustanovom na prepoznavanju i unapređenju procedura koje su osetljive na korupciju; nalaze analize sudske prakse za krivična dela korupcije; rezultate istraživanja stavova predstavnika organizacija
civilnog društva o njihovoj ulozi u borbi protiv korupcije; rezultate anketiranja pacijenata o njihovim stavovima o korupciji, kao i izveštaje sa okruglih stolova i dvodnevne konferencije koji si organizovani kako bi javnosti bili predstavljeni rezultati projekta.

Newsletter 6

Komentari na članak

0
Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020