09.01.2014.

Antikorupcijski lifleti

Lifleti su štampani u ukupnom tiražu od 5.000 primeraka i distribuiraju se u zajednicama u kojima su u upotrebi manjinski jezici.

U okviru projekta „Aktivni građani protiv korupcije“ izrađeni su promotivni lifleti putem kojih pružamo informacije o postojećim mehanizmima za borbu protiv korupcije.

Lifleti su štampani u ukupnom tiražu od 5.000 primeraka i distribuiraju se širom Srbije. Lifleti su štampani i na jezicima najbrojnijih nacionalnih manjina i distribuiraju se u zajednicama u kojima su ti jezici u upotrebi.

 

                           Verzija na srpskom jeziku

Antikorupcija - liflet SRB preview_A Antikorupcija - liflet SRB preview_B

                           Verzija na romskom jeziku

Antikorupcija - liflet ROM preview_A Antikorupcija - liflet ROM preview_B

                           Verzija na mađarskom jeziku

Antikorupcija - liflet HUN preview_A Antikorupcija - liflet HUN preview_B

                           Verzija na albanskom jeziku

Antikorupcija - liflet ALB _A Antikorupcija - liflet ALB preview_B

 

 

 

 

 

Komentari na članak

0
pristigli
komentari
ostavite
svoj komentar

Ostavite svoj komentar

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2019