11.03.2014. > IZVOR: RTS

Apel na stranke da poštuju propise

korupcija_310x186

Nezavisni državni organi apelovali su na sve učesnike u izbornoj kampanji da poštuju „slovo i duh propisa“ i uspostave viši stepen samokontrole i uvažavanja građana.

Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Agencija za borbu protiv korupcije apelovali su na sve učesnike u izbornoj kampanji da poštuju „slovo i duh propisa“ i uspostave viši stepen samokontrole i uvažavanja građana.

Na sve učesnike u izbornoj kampanji apelovali su Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Agencija za borbu protiv korupcije da poštuju „slovo i duh propisa“ i uspostave viši stepen samokontrole i uvažavanja građana.

U zajedničkom saopštenju Saša Janković, Rodljub Šabića i Agencija su pozvali sve učesnike izbora „i da se uzdrže od svih postupaka kojima se neposredno ili posredno ugrožava istinska sloboda građana u ostvarivanju izbornog prava“.

Tri nezavisna kontrolna organa „kao posebno nedopustive i neprimerene pojave ističu iskorišćavanje zdravstvenih i socijalnih potreba građana i upotrebu javnih službi u izborne svrhe“.

Kao nedopustivo i neprimereno ponašanje ističe se i „neprimereno ponašanje i evidentiranje tokom agresivne kampanje od vrata do vrata – što građani doživljavaju kao pretnju – i korišćenje dece u predizbornoj kampanji“.

Iako kontrolni organi, u granicama ovlašćenja, postupaju po pojedinačnim pritužbama građana, ali i po službenoj dužnosti, radi zaštite i unapređenja dostignutog stepena političkih prava „nužno je da izborni takmaci uspostave viši stepen samokontrole i uvažavanja prava građana na istinsku slobodu izbora“, upozorava se u saopštenju.

Vest je preuzeta sa sajta RTS-a

 

 

Komentari na članak

0
pristigli
komentari
ostavite
svoj komentar

Ostavite svoj komentar

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020