20.03.2014. > IZVOR: Tanjug, B92, NUNS

Dve godine od smrti Verice Barać

verica barac

Barać, koja je ispoljila izuzetnu istrajnost i upornost u borbu protiv korupcije, odlikovana je posthumno, 15. februara ove 2014. godine povodom Dana državnosti Srbije, Zlatnom medaljom za zasluge zbog izuzetnih zasluga u borbi protiv korupcije i za afirmaciju principa ljudskih prava i pravne države.

Danas se navršavaju dve godine od smrti Verice Barać, predsednice Saveta Vlade Srbije za borbu protiv korupcije.

Za predsednicu Saveta za borbu protiv korupcije imenovana je 23. maja 2003. godine. Savet je Vlada Srbije formirala decembra 2001, a do marta 2012. on je vladi dostavio više od 70 izveštaja, inicijativa, analiza i predloga.

Rođena je u Čačku 14. juna 1955. a diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon završenih studija radila je nekoliko godina u PKB Beograd.

Potom u Čačku radi u opštinskoj upravi, a od 1997. do 2001. je javni pravobranilac te opštine.

Bila je jedan od lidera antiratnog protesta Građanskog parlamenta Čačka u vrema NATO bombardovanja 1999. godine.

Bila je takođe među osnivačima Građanskog parlamenta Srbije 2000. a do 2003. je i predsednica te organizacije.

Barać, koja je ispoljila izuzetnu istrajnost i upornost u borbu protiv korupcije, odlikovana je posthumno, 15. februara ove 2014. godine povodom Dana državnosti Srbije, Zlatnom medaljom za zasluge zbog izuzetnih zasluga u borbi protiv korupcije i za afirmaciju principa ljudskih prava i pravne države.

Krajem prošle godine su okončane istrage o 24 sporne privatizacije na koje su Barać i Savet za borbu protiv korupcije ukazali desetak godina ranije.

Dobitnica je nagrade „Vitez poziva“, koju nevladina organizacija Liga eksperata (LEKS) dodeljuje na Svetski dan ljudskih prava pojedincima koji su se istakli u svojim profesijama.

Priredila je knjigu Građanskog parlamenta Srbije „Pravac promena“ i tri zbornika izveštaja i inicijativa Saveta za borbu protiv korupcije.

Povelju za građansku hrabrost „Dragoljub Stošić“ dobila je 2008. godine od Unije sindikata i Kuće pravde Strazbur, a nagradu „Osvajanje slobode“ Fonda Maja Maršićević-Tasić, 2010. godine.

Preminula je 19. marta 2012, posle duge i teške bolesti.

Verica Bаrać je bila počasni član Nezavisnog udruženja novinara Srbije.

 Vest je preuzeta sa sajta NUNS-a

Komentari na članak

0
pristigli
komentari
ostavite
svoj komentar

Ostavite svoj komentar

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020