29.03.2014. > IZVOR: Pravni skener

Građanska povelja kao glavni borac protiv korupcije u zdravstvenim ustanovama

pravni skner

Građanska povelja je dokument, koji potiče iz Engleske, a napravjen je sa ciljem da učini administraciju transparentnijom i pristupačnijom građanima.

Pravni skener, uz finansijsku podršku Programa Ujedninjenih nacija za razvoj (UNDP), od marta 2014. godine realizuje projekat “Građanska povelja kao glavni borac protiv korupcije u zdravstvenim ustanovama”.

Projekat predstavlja nastavak dugogodišnjih aktivnosti usmerenog na podizanje svesti o pravima pacijenata, brobi protiv korupcije u zdravstvenom sektoru i informisanje građana o funkcionisanju zdravstvenog sistema.

U decembru 2013. godine CeSID i UNDP objavili su osmi polugodišnji izveštaj o stavovima javnog mnjenja o korupciji u Srbiji. Ovo istraživanje je pokazalo da građani smatraju da je korupcija u zdravstvu veoma zastupljena. Uz to, istraživanje je pokazalo da su doktori na samom vrhu najkorumipranijih profesija već tri godine. Pored toga što istraživanje pokazuje da je korupcija u zdravstvu veliki i ozbiljan problem Pravni skener veruje da se na pravi način može odgovoriti na ovaj problem. Prvo, korupcija u zdravstvenom sistemu može biti iskorenjena aktivnim uključivanjem zdravstvenih radnika i ustanova u borbu protiv korupcije. Drugo, jedan od načina za postizanje ovog cilja je povećanje transparentnosti rada zdravstvenih ustanova usvajanjem Građanske povelje.

Građanska povelja je dokument, koji potiče iz Engleske, a napravjen je sa ciljem da učini administraciju transparentnijom i pristupačnijom građanima. Građanska povelja u zdravstvenim ustanovama će doprineti unapređenju poštovanja prava pacijenata, podizanju standarda usluga koje građani mogu da očekuju, kao i boljoj komunikaciji između zdravstvenih radnika i pacijenata. Usvajanjem Građanske povelje, osnovne procedure prilikom ostvarivanja prava iz zdravstvene zaštite će biti usklađene u okviru zdravstvene ustanove. Jasnije, preciznije i dostupnije informacije o procedurama i pravilima koja se odnose na funkcionisanje zdravstvene ustanove značajno će uticati na bolje razumevanje zdravstvenih radnika i pacijenata. Takođe, Građanske povelje će smanjiti korupciju u zdravstvenim ustanovama u pogledu lista čekanja, medicinskih pregleda, obima usluga i zaštite pacijentovih prava.

Krajnji cilj ovog projekta je povećanje transparentnosti zdravstvenog sistema kroz Građansku povelju da bi se smanjio nivo korupcije u zdravstvenim ustanovama.

 

Vest je preuzeta sa sajta udruženja Pravni skener

Komentari na članak

0
pristigli
komentari
ostavite
svoj komentar

Ostavite svoj komentar

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2019