12.04.2014. > IZVOR: 021, RTV, B92, Blic

Još jedan uzbunjivač dobio otkaz

tatjana djakonov blic

„Ja sam pod intenzivnim mobingom svakodnevno baš zbog te prijave, a ima i ostalih zaposlenih, posebno zaposlenih žena, tako da bez sumnje bih ponovo prijavila, to je jednostavno moja građanska dužnost“, rekla je Đakonovljeva.

Tatjana Đakonov, koja je od 2012. godine ukazivala na malverzacije u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika, prošle nedelje je dobila otkaz u ovoj ustanovi.

Đakonovljeva je prošle godine od Agencije za borbu protiv korupcije dobila status uzbunjivača.

Dupla prodaja aparata kupljenih iz gradskog budžeta, isplaćivanje honorara osobama bliskim direktoru na osnovu autorskih ugovora, nameštanje tendera za jednog ponuđača…Na sve te navodne malverzacije ukazivala je Tatjana Đukanov, koja je deset godina radila u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika. Aneksom ugovora prvo je premeštena na slabije plaćeno radno mesto, a prošle nedelje uručen joj je i otkaz.

Njen primer nije usamljen, jer Pravilnik koji primenjuje Agencija samo donekle sprečava dalju odmazdu poslodavaca prema onima koji ukazuju na neregularnosti, ističu na sajtu Pištaljka.

„Pošto je reč o jednom podzakonskom aktu, koji nema snagu zakona poslodavci obično nastavljaju sa pretnjama, mada se u nekim slučajevima pokazalo da je pravilnik agencije doprineo tome da uzbunjivači budu donekle zaštićeni, nažalost ta zaštita traje samo dve godine, tako da mnogi od njih sa kojima smo pričali, očekuju da će istekom te dve godine dobiti otkaz neminovno“, rekao je Vladimir Radomirović, glavni i odgovorni urednik „Pištaljke“.

U saopštenju iz Zavoda, navodi se da je Tatjana Đakonov dobila otkaz u skladu sa zakonom o radu i kolektivnim ugovorom, što poslodavac, kako ističu, može da učini u slučaju kršenja radne discipline.

Zavod tvrdi da su upravni i nadzorni odbor ocenili da u radu ustanove nema nepravilnosti, i pozivaju Agenciju za borbu protiv korupcije i Javno tužilaštvo da ispitaju navode o kriminalnim radnjama.

Svoja prava Tatjana Đakonov tražiće na sudu, ali od uloge uzbunjivača, kako poručuje, neće odustati. „Ja sam pod intenzivnim mobingom svakodnevno baš zbog te prijave, a ima i ostalih zaposlenih, posebno zaposlenih žena, tako da bez sumnje bih ponovo prijavila, to je jednostavno moja građanska dužnost“, rekla je Đakonovljeva.

Zaštiti onih koji upozoravaju na jedno od najvećih zla u društvu, korupciju, trebalo bi da doprinese novi zakon, koji bi trebalo da propiše kratke i jasne rokove kojima sud treba da zaštiti uzbunjivače.

U agenciji za borbu protiv korupcije kažu da će još jednom zatražiti od direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, da se izjasni o slučaju Tatjane Đakonov, jer opravdanih razloga za njen otkaz, kako ističu, nema.

Ovo nije usamljen slučaj. Naime, uzbunjivači iz Instituta za transfuziju krvi Srbije Dragan Trbojević i Rade Cvetanović, koji su pod zaštitom Agencije za borbu protiv korupcije, dobili su upozorenje pred otkaz zbog intervjua koje su dali Pištaljci.

Takođe, doktorka Bojana Bokorov sa Instituta za onkologiju Vojvodine (IOV) dobila je otkaz na mesto docenta na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, iako joj je Agencija za borbu protiv korupcije dodelila status uzbunjivača.
Vest je objavljena na sajtu B92

 Foto: Blic

Komentari na članak

0
pristigli
komentari
ostavite
svoj komentar

Ostavite svoj komentar

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020