Korupcija u zdravstvu

Pošto se uzroci korupcije nisu rešavali, vremenom se ona produbljivala i dostigla veoma visok stepen. Ipak, u zdravstvenom sistemu postoje mehanizmi za borbu protiv korupcije i postoje načini da se strateški utiče na njeno smanjenje.

Korupcija u zdravstvu u Srbiji je veoma izražena. Njen oblik u praksi se poklapa sa opštom definicijom korupcije da ona predstavlja zloupotrebu položaja, ovlašćenja i funkcije da bi se stekla korist. Oba oblika, davanje i primanje mita, u oblasti zdravstva su rasprostranjena podjednako na teritoriji cele Srbije. Ipak, razlika postoji u zavisnosti od nivoa zdravstvene zaštite (primarni nivo – domovi zdravlja; sekundarni nivo – bolnice;  tercijarni nivo – specijalizovane ustanove). Najmanji stepen korupcije je u domovima zdravlja.

S obzirom na ulogu zdravstvenih ustanova u lečenju pacijenata, ovakva slika u zdravstvenom sistemu je očekivana. Prevencija i odlazak kod izabranog lekara su skoro potpuno zanemareni. Uloga lekara na primarnoj zdravstvenoj zaštiti se svela da davanje uputa za specijalističke preglede i bolničko lečenje, ali na propisivanje lekova. Zbog toga su se stvorile velike gužve u bolnicama i kliničkim centrima što je uticalo na pojavu korupcije. Pošto se uzroci korupcije nisu rešavali, vremenom se ona produbljivala i dostigla veoma visok stepen u društvu.

Prema navodima Agencije za borbu protiv korupcije (Agencija), u prvoj polovini 2013. godine, Agencija je primila 859 predstavki od kojih je 41 iz oblasti zdravstva. Udecembru 2013. godine CeSID i UNDP objavili su osmi polugodišnji izveštaj o stavovima javnog mnjenja o korupciji u Srbiji. Ovo istraživanje je pokazalo da građani smatraju da je korupcija u zdravstvu veoma zastupljena. Uz to, istraživanje je pokazalo da su doktori na samom vrhu najkorumipranijih profesija već tri godine.

Učestala i veoma ukorenjena korupcija u zdravstvu je doprinela da zdravstvo u Srbiji bude ocenjeno kao najlošije u Evropi. Istraživanje The Health Consumer Powerhouse (HCP) pokazuje da je kvalitet zdravstvene zaštite u Srbiji na veoma niskom nivou i da je potrebno unaprediti ga u svim segmentima.

Ipak, ne može se reći da u zdravstvenom sistemu ne postoje mehanizmi za borbu protiv korupcije i da nema dovoljno kapaciteta da se strateški utiče na njeno smanjenje.

 

Ministarstvo zdravlja

Odeljenje za zdravstvenu inspekciju:

 • inspekcijski zdravstveni nadzor u vezi sa radom zdravstvenih ustanova,
 • nadzor nad zakonitošću rada i nadzor nad zakonitošću akata,
 • provera kvaliteta stručnog rada zdravstvene službe,
 • rešavanje u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku,
 • izricanje upravnih mera i podnošenje prijava nadležnim pravosudnim organima,
 • procena organizovanja,
 • sprovođenje spoljne provere kvaliteta stručnog rada,
 • praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite analizom izveštaja o spoljnoj i unutrašnjoj proveri kvaliteta stručnog rada.

 

Sektor za zdravstveno osiguranje:

 

 • izrada nacrta zakona i drugih propisa kojima se uređuje obavezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje i zdravstvene zaštite,
 • analiza i sprovođenje nacionalnih strategija u oblasti lekova,
 • nadzor nad zakonitošću rada i akata Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

 

Zdravstveni savet Srbije:

 • brine o razvoju i kvalitetu sistema zdravstvene zaštite,
 • inicira mere u cilju sprovođenja reformi u oblasti zdravstvene zaštite i osiguranja.

 

Etički odbor Srbije:

 

 • kontroliše pružanje i sprovođenje zdravstvene zaštite na načelima profesionalne etike.

 

 

 

 

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020