12.03.2014. > IZVOR: Blic

Korupcija uništava zdravstvo u BiH

ivana korajlic

U BiH nisu uloženi dovoljni napori da se počne rešavati pitanje korupcije u zdravstvu, pa su retki pokušaju da se „uđe u trag“ korupciji. Pokušaji revizije procesa nabavki, ugovora i transakcija do sada su nailazili na zataškavanje, pa čak i smene ministara, s ciljem sprečavanja otkrivanja korupcije na najvišim nivoima u oblasti zdravstva, smatra Ivana Korajlić.

(autor: Boris Lakić) 

Zdravstveni sektor se smatra jednim od najkorumpiranijih sektora u BiH.

Ukupni zdravstveni rashodi u BiH se procenjuju na oko 10,3 odsto BDP-a, a ovaj nivo je mnogi viši nego u većini zemalja Evropske unije.

Bolnička zaštita ima najveći udeo u budžetskoj potrošnji – 43 odsto u RS i 37 odsto u FBiH, dok potrošnja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti iznosi 22 odsto u RS i 24 odsto u FBiH.

S druge strane, investicije u preventivnu zaštitu i promociju zdravlja su veoma niske, a rashodi po osnovu direktnih plaćanja u zdravstvenoj zaštiti veoma visoki i iznose između četiri i pet odsto ukupnih rashoda domaćinstva.

Ovaj novac uglavnom odlazi na kupovinu lekova (30 odsto), bolničko i ambulantno lečenje. Farmaceutski sektor je izuzetno rascepkan, a cene lekova su više nego u susednim zemljama.

- Veoma je teško uspostaviti mehanizme koordinacije, saradnje, planiranja, kontrole i praćenja zdravstvenog sistema. Korupcija u zdravstvu obuhvata mito koje daju privatni dobavljači da bi dobili ugovor po osnovu javnih nabavki, prisvajanje javnih resursa zarad privatne dobiti, novac koji zaposleni u javnom sektoru iznuđuju pacijentima ispod stola – kažu u Delegaciji EU u BiH.

Naglašavaju da je teško doći do tačnih podataka, ali može se očekivati da je korupcija u zdravstvenom sektoru prisutna u svakom aspektu rada vlada i da najverovatnije obuhvata mito, bakšiš i političku korist uticajima na proces ugovoranja, specifikacije i dobitnike tendera o izgradnji i saniranju zdravstvenih ustavnova, nabavci opreme i materijala, uključujući lekove. Korupcija je prisutna i u distribuciji i korišćenju lekova i registraciji lekova, uticaju na rezultate inspekcije, primeni sanitarnih propisa, licenciranju i registraciji proizvoda.

U Transparensi internešnlu BiH kažu da je teško odrediti stepen korupcije u zdravstvu, jer se sve dešava u tajnosti.

- U BiH nisu uloženi dovoljni napori da se počne rešavati pitanje korupcije u zdravstvu, pa su retki pokušaju da se „uđe u trag“ korupciji. Pokušaji revizije procesa nabavki, ugovora i transakcija do sada su nailazili na zataškavanje, pa čak i smene ministara, s ciljem sprečavanja otkrivanja korupcije na najvišim nivoima u oblasti zdravstva – kaže portparol TI Ivana Korajlić.

Ona dodaje da građani kažu da je najučestalije davanje, odnosno primanje mita ili poklona radi osiguranja adekvatne zdravstvene nege.

- Ova vrsta korupcije je ušla u kulturu našeg naroda, pa čak i u situacijama kada medicinsko osoblje ne zahteva mito ili poklon, građani odlaze u zdravstvene ustanove s očekivanjem da moraju nekome dati novac ili poklon, te se čak i negativno iznenanade kada se susretnu s osobljem koje ne želi da prihvati njihovu „zahvalnost“. Naravno, sitni oblici zahvalnosti su najmanji problem našeg zdravstva. Problem se javlja kada zbog činjenice da je neko dao mito, druge osobe neće biti u mogućnosti da dobiju zdravstvenu negu, ili u situacijama kada vas neko ucenjuje i zahteva da date novac kako biste dobili krevet u bolnici – dodaje Korajlićeva.

Ona naglašava da se zarad zapošljavanja poznanika, rođaka, stranačkih kadrova menjaju pravilnici, izbegavaju konkursi i trguje radnim mestima.

- Imamo proces nabavki u zdravstvenim ustanovama, a brojne afere povezane su sa sklapanjem ugovora sa pojedinim farmaceutskim kompanijama, ili dodelom ugovora za izgradnju ili rekonstrukciju objekata, u koje su uključeni najviši nosioci vlasti. Ova vrsta korupcije ne samo da za posledicu ima štetu nanesenu državnom budžetu, već i nepostojanje adekvatnih lekova, ili nabavljanje loših lekova i medicinskih pomagala, koji mogu naneti trajnu štetu po zdravlje pacijenata. Ne treba zaboraviti ni uticaj farmaceutskih kompanija na rad doktora i prepisivanje recepata, što je poprimilo veoma suptilne oblike gotovo legalizovane korupcije, gde se doktori odvode na putovanja u zamenu za podršku određenom proizvodu – naglašava Korajlićeva.

Ona dodaje da se uspeh u borbi protiv korupcije može postići korak po korak, sistemskim promenama. – Neophodno je odlučnije procesuirati slučajeve korupcije u zdravstvu, jer je to vrsta upozorenja, a to do sada nismo videli – zaključuje Korajlićeva.

 

Zbog zdravlja spremni na sve

- Svako od nas kao pojedinac mora promeniti odnos prema korupciji u zdravstvu i shvatiti konačno da kroz plaćanje zdravstvenog osiguranja već odvajamo novac da bismo dobili advatno lečenje, te da je zahtevanje bilo čega preko toga zloupotreba uloge zdravstvenog osoblja. Naravno, ovaj deo je najosetljiviji, jer u situaciji kada vam zdravlje ili život voljene osobe zavisi od toga da li ćete pristati na ovakvu ucenu, spremni ste na sve – kaže Ivana Korajlić iz TI BiH.

Vest je preuzeta sa sajta Blica

 

Komentari na članak

0
pristigli
komentari
ostavite
svoj komentar

Ostavite svoj komentar

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020