05.04.2014. > IZVOR: Danas

Lokalni antikorupcijski forumi uskoro počinju da rade u celoj Srbiji

gavrilovic

„Građansko uključivanje u borbu protiv korupcije doprineće promeni lokalnog ambijenta, pa stoga i samoj reformi lokalne samouprave, odnosno uvođenju principa dobre uprave.“

Protiv sistemske korupcije u Srbiji mora da se bori društvo, a borba mora da se „spusti“ na lokalni nivo, do samih građana, koji se moraju „uvući“ u borbu.

Tu ozbiljnu akciju ne može da vodi samo država, inače zarobljena korupcijom, a ne može ni jedan čovek, kako se to kod nas predstavlja. Šta ako taj čovek nekog ključnog dana ne bude tu, već ode, na primer, da igra šah, pita se Zoran Gavrilović, direktor programa „Društvo protiv korupcije“ u Birou za društvena istraživanja (BIRODI).

BIRODI je, inače, autor projekta „Gradovi protiv korupcije“, kojem je od 2010. pristupilo više od deset lokalnih samouprava u Srbiji. U tim gradovima i opštinama skupštine su usvojile lokalne planove za borbu protiv korupcije, koje su izradile radne grupe, izabrane od strane BIRODI-ja i partnerskih nevladinih organizacija. Na osnovu lokalnih planova formirani su lokalni antikorupcijski forumi. Sredinom prošle godine i Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije od 2013. do 2018. godine predvidela je postojanje lokalnih anitikorupcijskih tela u Srbiji. Kriterijume i proces njihovog formiranja, kao i finansiranje, trebalo bi da definiše Agencija za borbu protiv korupcije, u saradnji sa civilnim društvom i Stalnom konferencijom gradova i opština Srbije.

Celokupan tekst možete pročitati na sajtu dnevnog lista Danas

Foto: MC

 

Komentari na članak

0
pristigli
komentari
ostavite
svoj komentar

Ostavite svoj komentar

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020