18.03.2014. > IZVOR: Euractiv

Marija Pejčinović Burić: Antikorupcijski zakoni Srbije u skladu sa standardima EU

srthrhsr

Analiza je pokazala da je Srbija u nekim delovima odlična, da je otišla iznad standarda koji su od nje traženi, ali ono što je najvažnije je kako implementirati dobro zakonodavstvo i dobar standard

Antikorupcijski zakoni Srbije u skladu su sa pravnim tekovinama Evropske unije, potvrdio je ekspertski izveštaj koji su uradili stručnjaci u okviru projekta PLAC, rekla je 30. januara menadžerka projekta Marija Pejčinović Burić. Ona je dodala da će eksperti pomoći da se u Srbiji primene visoki standardi. Zamenik šefa Delegacije EU istakao je značaj sprovođenja zakona i strategija usklađenih sa EU, predstavnik Ministarstva pravde najavio je izmene Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije a predstavnik MUP izmene Zakona o policiji za koji je rekao da je prevaziđen.

„Analiza je pokazala da je Srbija u nekim delovima odlična, da je otišla iznad standarda koji su od nje traženi, ali ono što je najvažnije je kako implementirati dobro zakonodavstvo i dobar standard“, rekla je Pejčinović Burić na skupu u Beogradu pod nazivom Horizontalni skrinig antikorupcijskog zakonodavstva.

Marija Pejčinović Burić, koja je učestvovala u pregovorima o članstvu Hrvatske u EU, objasnila je da se projekat PLAC vredan 2,6 miliona evra odnosi na 11 oblasti, među kojima je i poglavlje 23 – pravosuđe i ljudska prava, u okviru kojeg se analizira i borba protiv korupcije.

„Projekat će pokriti celo područije početka skrininga i početka pregovora sa EU, a to je najosetljivije razdoblje kada treba videti sve prednosti i nedostatke Srbije na putu ka EU,“ ukazala je ona.

Zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji Oskar Benedikt kazao je da bi ovaj ekspertski izveštaj trebalo da bude osnova u daljim pregovorima sa EU i dodao da bi on mogao da se koristi u februaru, kada je najavljen dolazak stručnjaka EU u Srbiji.

„Borba protiv korupcije je izazov za svaku zemlju i pregovori sa EU treba da se vode tako da se svi usklađeni zakoni i strategije implementiraju“, naglasio je Benedikt.

Savetnik ministra pravde Radomir Ilić istakao je da je projekat od velikog značaja za Srbiju, zato što su stručnjaci napravili pregled antikorupcijskih zakona „u šumi međunarodnih propisa i konvencija“.

„U proteklih deset ili 15 godina dosta smo propisa doneli i oni su zaista dobri, ali možemo da kažemo da je njihova primena počela tek 2012. godine“ istakao je Ilić.

On je ocenio da je vlada ostvarila sve ciljeve u borbi protiv korupcije i kriminala koje su, kako je naveo, mnogi ocenili kao „nerealne i previsoke“.

„Usvojena je nacionalna strategija za borbu protiv korupcije, donet je akcioni plan, tužilaštvo je pokrenulo istrage“, rekao je Ilić i dodao da će ove godine izmeniti Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije koji će toj instituciji dati šira ovlašćenja.

Skupu je prisustvovao državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vladimir Božović koji je najavio izmene Zakona o policiji.

„Postojeći zakon je prevaziđen i novim zakonom menjaćemo sistematizaciju i napravićemo novu jedinicu za borbu protiv korupcije u okviru Uprave kriminalističke policije,“ kazao je Božović.
Vest je preuzeta sa sajta Euractiv

Izvor: Beta

Video: Beta

Komentari na članak

0
pristigli
komentari
ostavite
svoj komentar

Ostavite svoj komentar

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020