O projektu

Iako je institucionalni okvir za borbu protiv korupcije u Srbiji ustanovljen usvajanjem novih zakonskih rešenja i formiranjem nezavisnih regulatornih tela, ova pojava je i dalje rasprostranjena u svim sferama nešeg društva. Korupcija usporava ekonomski razvoj, narušava stabilnost institucija, slabi državu i sprečava dalji napredak u procesu evropskih integracija zemlje.

Oslanjajući se na postojeće napore za jačanje vladavine prava kroz multi-sektorski pristup borbi protiv korupcije, projekat „Aktivni građani protiv korupcije: primena dobrih praksi u borbi protiv korupcije u lokalnoj zajednici“ nastoji da doprinese široj primeni aktuelnih strategija i promoviše nova rešenja na nivou lokalnih zajednica. Projekat se zasniva na međunarodno priznatoj metodologiji profesora Roberta Klitgarda, uspešno primenjenoj u nekoliko zemalja sveta i nagrađenoj prestižnim priznanjem Ujedinjenih nacija u oblasti javne uprave (United Nations Public Service Award) 2011. godine. Predstavnici Partnera Srbija uspešno su su devetomesečni program obuke o primeni antikorupcijskih metodologija profesora Klitgarda, na osnovu čega je i nastao ovaj Projekat.

Projekat nastoji da unapredi transparentnost, otvorenost i odgovornost javne uprave kroz podršku sveobuhvatnom modelu za borbu protiv korupcije na nivou lokalnih zajednica, koji obuhvata aktivno civilno društvo i primenu inovativnih strategija.

Projekat unapređuje razumevanje problema korupcije, kao i svest građana o ulozi i nadležnostima institucija nadležnih za borbu protiv korupcije. Uzimajući u obzir da do korupcije dolazi samo ukoliko je sistem podoban za takvu pojavu, od ključnog je značaja da se utvrde mehanizmi u okviru institucija koji omogućavaju koruptivno ponašanje. U tom smislu, bitno je informisati javnost o onim oblastima društvenog delovanja koje su najpodložnije korupciji, kako bi se one dalje reformisale.

Kroz saradnju sa lokalnim samoupravama, medicinskim ustanovama, Agencijom za borbu protiv korupcije, i u partnerstvu sa organizacijom Pravni skener koja je specijalizovana u oblasti zaštite prava pacijenata, Partneri Srbija sprovode sledeće aktivnosti:

  • Analiza o prisustvu korupcije i efikasnosti javne uprave u Srbiji;
  • Sprovođenje antikorupcijskih intervencija u tri javne institucije, sa ciljem identifikovanja delatnosti i procedura koje su najpodložnije korupciji;
  • Panel diskusije o borbi protiv korupcije u šest gradova u Srbiji;
  • Nacionalna Konferencija o borbi protiv korupcije;
  • Razvoj i pokretanje interaktivne platforme na kojoj će građani moći da podele svoja iskustva u vezi sa korupcijom u Srbiji (po uzoru na www.ipaidabribe.com);
  • Priprema i distribucija biltena o borbi protiv korupcije i primerima dobre prakse;
  • Izrada i distribucija promotivnih lifleta koji će građanima dati informacije o postojećim mehanizmima za borbu protiv korupcije.
Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020