12.04.2014.

U Valjevu održan okrugli sto „Borba protiv korupcije u Srbiji – dostignuća i izazovi“

10251924_547927191993389_3883720213002830825_n

Panelisti na okruglom stolu bili su predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, Pravnog skenera, Partnera Srbija i udruženja Dijalog iz Valjeva.

Partneri za demokratske promene Srbija i Pravni skener organizovali su 11.aprila 2014. u Valjevu okrugli sto „Borba protiv korupcije u Srbiji – dostignuća i izazovi“.

Panelisti na okruglom stolu bili su predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, Pravnog skenera, Partnera Srbija i udruženja Dijalog iz Valjeva.

Okrugli sto je poslužio da se predstavnici sudova, lokalne administracije, Ministarstva unutrašnjih poslova, udruženja građana i medija upoznaju sa nadležnostima i radom Agencije za borbu protiv korupcije. Pažnja je bila posvećena problemu korupcije u zdravstvu i nalazima Analize sudske prakse za krivična dela korupcije koja se sprovodi u okviru istog projekta. Pored toga, predstavljen je značaj kreiranja antikorupcijskih tela na lokalnom nivou, dok je u delu za diskusiju posebna pažnja posvećena stavovima građana o načinima borbe protv korupcije.

Okruglom stolu su prisustvovali predtavnici udruženja građana, lokalne samouprave, Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih organa javne vlasti.

Okrugli sto deo je projekta Aktivni građani protiv korupcije; primena dobrih praksi u borbi protiv korupcije u lokalnoj zajednici koji sprovode Partneri za demokratske promene Srbija i Pravni skener uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Vlade Republike Srbije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Pogledajte Agendu događaja.

O događaju su izveštavali lokalni mediji. Više informacija na:

http://www.youtube.com/watch?v=4VxopoddY9I

http://www.youtube.com/watch?v=Jf8H6QoGTDM

Komentari na članak

0
pristigli
komentari
ostavite
svoj komentar

Ostavite svoj komentar

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020