24.06.2014.

Okrugli stolovi o borbi protiv korupcije održani u šest gradova

DSC01182 copy

U okviru projekta “Aktivni građani protiv korupcije” organizovano je ukupno šest okruglih stolova, u cilju informisanja različitih društvenih aktera. Okrugli stolovi su organizovani u saradnji sa lokalnim udruženjima građana koja su aktivna u oblasti borbe protiv korupcije. Na okruglim stolovima predstavljen je rad Agencije za borbu protiv korupcije, kao i aktivnosti koje su sprovedene u okviru projekta. Događaji su organizovani …

U okviru projekta “Aktivni građani protiv korupcije” organizovano je ukupno šest okruglih stolova, u cilju informisanja različitih društvenih aktera. Okrugli stolovi su organizovani u saradnji sa lokalnim udruženjima građana koja su aktivna u oblasti borbe protiv korupcije. Na okruglim stolovima predstavljen je rad Agencije za borbu protiv korupcije, kao i aktivnosti koje su sprovedene u okviru projekta.

Događaji su organizovani u Valjevu, Šapcu, Novom Sadu, Kragujevcu, Zaječaru i Nišu.

Komentari na članak

0
pristigli
komentari
ostavite
svoj komentar

Ostavite svoj komentar

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020