18.06.2014.

U Beogradu 17. i 18. juna održana konferencija „Borba protiv korupcije u Srbiji“

konferencija 2

Analiza sudske prakse za krivična dela sa elementima korupcije, proces antikorupcijskih intervencija u dvema opštinama i bolnici, kao i zaključci radnih grupa biće objavljeni u finalnoj projektnoj publikaciji koja će biti dostupna javnosti u poslednjoj nedelji juna meseca.

Partneri za demokratske promene Srbija i Pravni skener 17. i 18. juna u Beogradu organizovali su konferenciju “Borba protiv korupcije u Srbiji – dostignuća i izazovi”.

Konferenciji je prisustvovalo više od 80 predstavnika jedinica lokalnih samouprava i drugih javnih institucija, udruženja građana, međunarodnih organizacija, uz učešće eksperata u oblasti korupcije iz regiona i Sjedinjenih država.

Prvog dana konferencije predstavljena su različita iskustva na prevenciji korupcije u Srbiji i državama u regionu. Predstavnica Agencije za borbu protiv korupcije Katarina Simić predstavila je rad Agencije u vezi sa izradom planova integriteta organa javne vlasti. Konsultantkinja iz Rumunije, Ana Vasilache, predstavila je uspešnu primenu inovativne antikorupcijske metodologije u nekoliko država u regionu, dok je predstavnica Transparentnosti Bosna i Hercegovina, Ivana Korajlić, prezentovala rad ove organizacije u oblasti primene Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja u BiH.

U nastavku prvog dana konferencije, predstavnici Gradske opštine Pantelej, Opštine Beočin i Opšte bolnice Đorđe Joanović iz Zrenjanina sa učesnicima konferencije podelili su svoja iskustva i rezultate rada na procesu izrade planova za unapređenje procedura koje su osetljive na korupciju. Ovi planovi izrađeni su nakon šestomesečnog rada zaposlenih u ovim ustanovama, uz asistenciju  konsultanata Partnera Srbija, Mena grupe d.o.o. i Pravnog skenera.

Drugog dana konferencije, Marina Mijatović iz Pravnog skenera predstavila je rezultate Analize sudske prakse za krivična dela sa elementima korupcije koja je sprovedena u okviru projekta. Nakon toga, Daniel Linhardt, ekspert Američkog udruženja pravnika i nekadašnji tužilac, predstavio je svoja iskustva u procesuiranju slučajeva sa elementima korupcije u Sjedinjenim državama.

U nastavku konferencije učesnici su radili u grupama. Formirane su tri radne grupe. U prvoj radnoj grupi razmatrane su postojeće preporke za dalje intenziviranje rada udruženja građana u prevenciji i borbi protiv korupcije. Članovi druge radne grupe razmatrali su aktuelne probleme u sistemu zdravstvene zaštite i zdravstvenim ustanovama koji pogoduju razvoju korupcije. Treća radna grupe razmatrala je načine daljeg uključivanja zaposlenih u javnom sektoru u procese prevencije i prijavljivanje slučajeva korupcije u institucijama u kojima su zaposleni. Sve tri radne grupe usvojili su zaključke i preporuke za unapređenje stanja u oblastima koje su razmatrali.

Analiza sudske prakse za krivična dela sa elementima korupcije, proces u dvema opštinama i bolnici, kao i zaključci radnih grupa biće objavljeni u finalnoj projektnoj publikaciji koja će biti dostupna javnosti u poslednjoj nedelji juna meseca.

 Pogledajte Dnevni red konferencije (.pdf)

Komentari na članak

0
Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020