15.09.2014. > AUTOR: Kehinde Togun

Prevencija korupcije, ne samo suzbijanje

CLEEN

Partneri se više fokusiraju na sprečavanje korupcije i rast nepoverenja u vlast, tako što pomažu i nagrađuju državne zvaničnike i agencije u pogledu razmene informacije pre nego što su na to primorani zakonom. Naša globalna mreža uspešno koristi ovaj saradnički pristup po mnogim pitanjima u poslednjih 25 godina, uključujući i različite aspekte odgovornosti i transparentnosti vlade.

Na vrhuncu HIV/AIDS krize mnogi zdravstveni radnici bili su skloni da kažu: „Ne možemo da izlečimo naš put izlaska iz krize.“ Ovo je odgovor na ono što su mnogi smatrali preteranim naglaskom na farmakoterapiju umesto metoda prevencije. Među ljudima i organizacijama koje rade na smanjenju korupcije povećanjem transparentnosti i odgovornosti vlade, pritisak vezan za zakon o slobodnom pristupu informacijama (FOI) postao je naša „terapija“. Postoji nekoliko verzija teorije, ali zajednička otprilike glasi: ako zemlja ima zakon o slobodnom pristupu informacijama, građani (i građansko društvo koje ih zastupa) će moći da zahtevaju i dobijaju informacije i podatke, čime se stvara transparentan prostor i jačaju njihove sposobnosti da pozivaju vladu na odgovnost.

Moguće je da je ova teorija održiva. Međutim, u mnogim zemljama, loše sprovođenje zakona o slobodnom pristupu informacijama i birokratija nevoljna da sarađuje, čine ih bitno manje efikasnim nego što se očekivalo. U Nigeriji, na primer, mnoge agencije su odbile da dostave tražene informacije po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, navodeći da imaju lošu evidenciju ili teškoće u pristupu podacima. Pored toga, pošto je nigerijski zakon o slobodnom pristupu informacijama usvojen  2011, nekoliko guvernera tvrdilo je da se zakon odnosi samo na savezne organe, a ne i njihove države. Brojni niži sudovi su tvrdili da se zakon zaista odnosi na države, međutim, još uvek ne postoji definitivna odluka. U praksi, mnogi zahtevi za pristup informacijama ne dopiru do ušiju birokrata.

Uprkos ovim preprekama, postojanje  zakona o slobodnom pristupu informacijama  predstavlja važno sredstvo. To je neophodno za stvaranje veće odgovornosti vlade. Međutim, fokusiranje na ovaj pristup nije dovoljno. Program Partners’ “AccessNigeria_SierraLeone (AccessNG_SL)” testira drugačiju hipotezu. Mi verujemo da će, ako civilno društvo izgradi konstruktivan odnos sa vladinim zvaničnicima na osnovu zajedničkih interesa, Vlada verovatno početi da proaktivno objavljuje informacije.

Na ovaj način se može razviti kultura razmene informacija, gde građani imaju više informacija i počinju da postavljaju smislenija pitanja. Na primer, ako građani znaju koliko novca nigerijska vlada troši na nacionalnu bezbednost, mogu da postave pitanja kao što su: kakva je geografska distribucija potrošnje? Kako se dele sredstva između bezbednosnih agencija? Civilno društvo može da pomogne u analizi i da učini podatke dostupnim. Na primer, videti rad BudgIT’s o budžetu za nigerijsku bezbednost.

Partneri se više fokusiraju na sprečavanje korupcije i rast nepoverenja u vlast, tako što pomažu i nagrađuju državne zvaničnike i agencije u pogledu razmene informacije pre nego što su na to primorani zakonom. Naša globalna mreža uspešno koristi ovaj saradnički pristup po mnogim pitanjima u poslednjih 25 godina, uključujući i različite aspekte odgovornosti i transparentnosti vlade.

Obuka civilnog društva za saradnju

Ranije ove godine, podržali smo CLEEN Fondaciju, jednog od naših partnera u okviru AccessNG_SL, da obuči nigerijske predstavnike civilnog društva u pogledu efikasnih metoda za pristup informacijama pravosudnih i bezbednosnih agencija. CLEEN Fondacija prvenstveno gradi odnose sa agencijama, a zatim traže informacije od Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), Independent Corrupt Practices Commission (ICPC)National Agency for Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP), i National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA).

Radionicu je vodila naša koleginica iz Fondacije Partnera za lokalni razvoj (FPDL) u Rumuniji, koja je razvila inovativnu i praktičnu metodologiju za borbu protiv korupcije koji posmatra korupciju kao simptom nefunkcionalnih organizacionih sistema. Njihov pristup podrazumeva da korupcija nije samo problem pokvarenih birokrata, već i loših organizacionih sistema. Oni koriste kooperativni pristup da regrutuju i osnaže reformski orijentisane zvaničnike u državnim organima na lokalnom i nacionalnom nivou. FPDL je razvio ovu metodologiju na osnovu uspešnog antikorupcijskog rada gradonačelnika Ronalda Meklin Abaroe u La Pazu u Boliviji, koji se primenjuje u više od 10 zemalja centralne i istočne Evrope i 20 lokalnih samouprava. Njihova metodologija dobila je nagradu Public Service Award UN-a 2011.

Tokom trodnevne radionice u Abuji, učesnici su razgovarali o specifičnosti nigerijskog Zakona o slobodnom pristupu informacijama, izazovima sa kojima su se suočavali kada bi se obratili agencijama, polugama vlasti koje mogu učiniti informacije dostupnim u okviru svake agencije, kao i karakteristikama uspešnih odnosa saradnje. Nakon radionice, svaka grupa je razvila mapu puta prilagođenu specifičnim agencijama sa kojima bi sarađivali kako bi prikupili informacije. Njihove mape puta navode osnovne informacije koje svaka agencija treba da ima u javnom domenu, i podatke koji bi bili od najvećeg interesa za građane. Primeri ovih skupova podataka uključuju: evidenciju predmeta koje agencije vode pred sudom, evidencije o imovini (ili drogama) koja je zaplenjena, i informacije o svom radu na jačanju svesti građana.

Nekoliko nedelja kasnije, zajedno sa CLEEN, organizovali smo još jednu radionicu za predstavnike civilnog društva, ovog puta fokusirajući se na slučajeve četiri agencije pred sudom (EFCC, ICPC, NAPTIP i NDLEA). Učesnici iz organizacija civilnog društva odlučili su da primene različite ali komplementarne strategije: neke organizacije će uspostaviti odnose sa agencijama kako bi prikupili informacije o tome na kojim predmetima rade agencije i sa kojim se uspesima i izazovima suočavaju; druga grupa posmatrača će ići na sud da prikupi informacije o tome da li i kako  ovi predmeti napreduju kroz pravosudni sistem. CLEEN i njihovi partneri iz civilnog društva će širiti informacije građanima kroz različite kanale. Tokom trajanja projekta, građani će dobiti nove, sveobuhvatnije i razumljive informacije o radu agencija. Slično tome, agencije će biti u stanju da pokažu primere proaktivne razmene informacija, iako nisu primorane putem sudskog naloga ili bilo kakve pravne obaveze.

Saradnja se polako isplati

Naš program je još uvek u početnoj fazi; međutim, počeli smo da primećujemo neke znake uspeha. Na primer, jedan od timova je nedavno tražio od NAPTIP pregled njihovih aktivnosti. Umesto da podnese zahtev za pristup informacijama (FOI), kao što je bio tipičan pristup u Nigeriji, tim koji je proveo poslednja tri meseca gradeći odnos sa ciljanim zvaničnicima u okviru Agencije, dostavio je pismo formalno tražeći informacije i obrazlažući zašto su želeli informacije, i sastao se sa zvaničnicima u Agenciji. Njihov zajednički pristup je rezultirao u NAPTIP-ovoj objavi grupe podataka, uključujući predmete i presude između 2004 i 2014, aktivnosti Agencije za ovu godinu, i još mnogo toga. Prethodno je NAPTIP retko delio bilo koju od ovih informacija sa organizacijama civilnog društva, niti je objavljivao ove podatke na svom sajtu. Naš projektni tim sada analizira podatke kako bi bolje razumeli kako NAPTIP ispunjava svoje obaveze.

Slično tome, u Sijera Leoneu, gde smo sprovodili paralelni program, vladina Komisija za antikorupciju (ACC) Anti-Corruption Commission (ACC)  se pridružila našem partneru AccessNG_SL, u Kampanji za dobro upravljanje, u cilju obuke  posmatrača koji će prikupiti informacije o svim predmetima korupcije koji postoje u sudskom sistemu Sijera Leone. Kao i u Nigeriji, proces monitoringa je tek nedavno počeo, ali do sada su posmatrači dali informacije o sudskim postupcima u 22 predmeta korupcije u Fritaunu i šire. U zemlji u kojoj građani obično čuju vesti o optužnicama, mi smo optimisti da će u ovim slučajevima posmatrači uspeti da donekle popune vakum  između podizanja optužnice i presude.

Mi ne tvrdimo da smo pronašli „tajni sastojak“ kojim bi učinili vlade transparentnim ili manje korumpiranim. Ipak, uvereni smo da je zajednički pristup još jedan alat koji će omogućiti građanima da dobiju pristup potpunijim, razumljivijim informacijama, dugoročno gradeći svoje poverenje u vladu. Izgradnjom kooperativnog odnosa sa vladinim zvaničnicima, civilno društvo može da bude efikasnije u svojim naporima da spreči i smanji korupciju.

 

Kehinde je Senior Manager za supsaharsku Afriku u timu Partners for Democratic Change 

(Nengak Daniel Gondyi, Program Menadžer CLEEN Fondacije, Nigerija, i Olivia Baciu, Izvršna direktoka Fondacije Partnera za Lokalni Razvoj doprineli su izradi ovog teksta)

Komentari na članak

0
pristigli
komentari
ostavite
svoj komentar

Ostavite svoj komentar

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020