14.07.2014.

Publikacija: Aktivni građani protiv korupcije

publikacija

Sprovođenjem navedenih aktivnosti nastojali smo da unapredimo transparentnost, otvorenost i odgovornost javne uprave kroz podršku sveobuhvatnom modelu za borbu protiv korupcije na nivou lokalnih zajednica, koji obuhvata aktivno civilno društvo i primenu inovativnih strategija.

Udruženja građana Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Pravni skener od decembra 2012. do juna 2014. godine sproveli su projekat „Aktivni građani protiv korupcije – primena dobrih praksi u borbi protiv korupcije u lokalnoj zajednici“ (Projekat). Projekat su u najvećem delu finansijski podržali Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Ova publikacija sadrži prikaz aktivnosti koje su sprovedene u okviru projekta i predstavlja rezultate koji su postignuti. Predstavljeni su: antikorupcijske intervencije i saradnja sa opštinama Pantelej i Beočin i bolnicom „Đorđe Joanović“ u Zrenjaninu na prepoznavanju i unapređenju procedura koje su podložne korupciji; analiza sudske prakse za krivična dela korupcije; rezultati anketiranja predstavnika organizacija civilnog društva o njihovoj ulozi u borbi protiv korupcije, kao i percepcija građana u vezi sa razmerama prisustva korupcije u zdravstvu, sa osvrtom na glavne izazove u pogledu suzbijanja korupcije u ovoj oblasti.

 

Aktivni gradjani protiv korupcije (pdf, 1.41MB)

Komentari na članak

0
Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020