08.03.2014. > AUTOR: Oluseun Onigbinde

Novi izazov za Siera Leone: Akcioni plan otvorene vlade

oluseun

Jedan od glavnih ciljeva ove inicijative je da se civilnom društvu u Siera Leone i Nigeriji obezbedi bolji pristup informacijama, da se javnost upozna sa stvarnim troškovima korupcije i da se obezbede osnovna sredstva za praćenje slučajeva korupcije u pravosuđu.

Usvajanjem “ Uredbe o Pristupu informacijama “ kao zakona, Siera Leone prošla je i konačnu prepreku za ostvarivanje članstva u Partnerstvu Otvorene Vlade (OGP). Dana 30. oktobra 2013 , Siera Leone i zvanično se prijavila za članstvo rastućoj grupi zemalja sa snažnom posvešćenošću transparentnosti i odgovornosti.  U prilog toj posvećenosti, neki državni zvaničnici Siera Leone su takođe uložili napore da se smanji korupcija u pravosuđu i bezbednosnom sektoru, uz podršku Partnera za demokratske promene (Partneri) kroz Kampanju za dobro upravljanje (CGG ) u Siera Leone, CLEEN fondacije, BudgIT u Nigeriji i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje (IWPR). Kontinuirana saradnja između ovih partnera rezultirala je stvaranjem programa Nigerija i Siera Leone Pristup, koji finansira Biro za međunarodna pitanja narkotika i sprovođenje zakona američkog Stejt departmenta. Jedan od glavnih ciljeva ove inicijative je da se civilnom društvu u Siera Leone i Nigeriji obezbedi bolji pristup informacijama, da se javnost upozna sa stvarnim troškovima korupcije i da se obezbede osnovna sredstva za praćenje slučajeva korupcije u pravosuđu.

Bio sam u Siera Leone 12 dana prošlog meseca u okviru programa AccessNG_SL, blisko sarađujući sa našim kolegama u Kampanji za dobro upravljanje. Ovaj angažman je počeo sa BudgIT, koji je  preduzeo procenu podobnosti Siera Leone, kojom je precizno navedeno kako se zemlja kvalifikuje za članstvo u OGP. Video zapis koji je postavljen na početku prikazuje mene i moju koleginicu Marcella Samba-Sesay iz Kampanje za dobro upravljanje kako govorimo o  značaju i rokovima za preduzimanje aktivnosti Partnerstva Otvorene Vlade u Siera Leone. Sledeći korak za Siera Leone jeste da razvije svoj prvi Nacionalni Akcioni Plan, koji će zahtevati pristup više zainteresovanih strana, u cilju ispunjenja roka za prijavu za OGP. Zajedno sa timom Partnera i osobljem CGG,  započeli smo sastankom sa Inicijativom Otvorene Vlade, državnim programom Siera Leone koji podstiče učešće građana širom zemlje. Takođe smo imali sastanak sa liderima civilnog društva kako bi razmenili iskustva iz drugih afričkih zemalja u pogledu njihovih akcionih planova. Tokom tih razgovora, identifikovao sam četiri glavne tačke koje država treba  da razmotri u razvoju inicijalnog OGP Nacionalnog Akcionog Plana:

 

 

Proširiti postojeće inicijative:  Da bi se država  kvalifikovala za OGP,  znači da je nešto dobro uradila u kontekstu odgovornosti, transparentnosti i učešća građana. U pripremi Akcionog Plana, Upravni odbor mora da skenira postojeće reformske inicijative i pristupe koji su u skladu sa OGP. To može biti u kontekstu sektora pravosuđa, Integrisanog Finansijskog Menadžmenta Informacionih Sistema države, transparentnosti budžeta ili drugih inicijativa. Dobar pristup bi podrazumevao da se dokumentuje kako se koristi tehnologija u cilju jačanja aktuelnih napora, kao i poboljšanja ostalih struktura i institucionalnue podrške koja je potrebna da se obezbedi odgovornost.  

Pitanje kriterijuma prihvatljivosti: Prilikom definisanja prvog Akcionog Plana, koji je predmet periodične promene, preporučljivo je fokusirati se na ciljeve koji su trenutno ostvarljivi i postepeno izgraditi ostale. To znači fokusiranje na specifična i ciljana poboljšanja, kao što su:   –  Jačanje budžeta građana; – Primena definisanih smernica za korišćenje Uredbe o pristupu informacijama; – Razvijanje Otvorenog  Portala Podataka; – Usmeravanje učešća građana kroz višestruke aktivne kanale.

Inkluzivni Nacionalni Izvršni Odbor: Ukoliko se očekivanjima i učešćem ne upravlja na odgovarajući način, pristupanje OGP može izostati,  kao još jedan neodrživ „zapadni konstrukt“, kada početno uzbuđenje izbledi. Potencijalni ćlanovi Odbora  moraju biti u stanju da definišu šta će se opipljivo promeniti tako što će strateški definisati ko bi trebalo da vodi proces. Ovo će zahtevati postepenu procenu od strane različitih  i posvećenih aktera koji čine Upravni odbor. Na primer, ako je ustanovljena obaveza da se isporuči javni prikaz budžeta, a odbor nema podršku nadležnog ministra, može se suočiti sa mnogo prepreka. Nacionalni Izvršni Odbor mora biti široko zasnovan i uključiti najmanje dvadeset ljudi kojima su definisane uloge za izvršenje i praćenje dogovorenih obaveza u okviru Akcionog plana. Svi članovi moraju biti povezani sa specifičnom odgovornošću da obezbede da obaveze ne postoje samo na papiru.  

Institucionalizovati obaveze: Osim definisanja obaveza koje su navedene u akcionom planu, postoji potreba da se koriste zakonska akta kao instrumenti kako bi se osiguralo da se određene obaveze slede. Dobro je da postoje tri grane vlasti – izvršna vlast, zakonodavna i sudska – koje su uključene u proces od same  konceptualizacije do  stvarne implementacije Akcionog Plana OGP. Takav pristup bi osigurao  da se zakoni poput Zakona o fiskalnoj odgovornosti, i drugih inicijativa koje su od fundamentalnog značaja za transparentnost i odgovornost, potvrde. Poseta Freetown-u je bila odlična prilika da podelim svoje misli i ideje sa kolegama iz civilnog društva o ključnim tačkama koje će, nadamo se ojačati OGP Akcioni plan njihove zemlje. Sledeći koraci jesu odlučivanje o sastavu Nacionalnog Izvršnog Odbora i dostavljanje izvodljivog Akcionog Plana koji prepoznaje nedavne napore drugih zemalja i koristi tehnologiju i institucionalnu podršku za brzo poboljšanje i ispunjenje obaveza.

******

Autor Oluseun Onigbinde  (@seunonigbinde) iz BudgIT (Nigerija) je vodeći digitalni inovator u Nigeriji i zagovornik otvorenog kretanja podataka koji radi na podsticanju veće transparentnosti i boljem razumevanju državnih budžeta. U 2011, Oluseun je osnovao BudgIT, pokret koji koristi digitalne tehnologije da učini državni budžet pristupačnijim, transparentnijim i razumljivijim građanima Nigerije. U 2013,  BudgIT je od strane magazina Forbs uvršten kao jedan od prvih pet uzbudljivih afričkih novoosnovanih pokreta koji treba imati u vidu.     Oluseun doprinosi radu na Priručniku podataka novinarstva, član je Viki Grupe za Javnu potrošnju, ambasador Fondacije Open Knovledge, i radio je  kao konsultant projekata DFID za federalne  reforme. Saradnik je i Ashoka i Knight Foundation Innovation. Članak je objavljen na sajtu Partnera za demokratske promene  Prevod: Partneri za demokratske promene Srbija

Komentari na članak

0
pristigli
komentari
ostavite
svoj komentar

Ostavite svoj komentar

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020