Šta je korupcija i kako protiv nje?

Korupcija postoji u gotovo svim društvima, ali je ipak najprisutnija ukoliko postoje monopol i velika diskreciona ovlašćenja u donošenju odluka, a nema mehanizama za utvrđivanje odgovornosti pojedinca

Šta je korupcija?

Korupcija predstavlja zloupotrebu ovlašćenja, funkcije ili položaja da bi se stekla materijalna (u vidu novca i poklona) ili nematerijalna koruist (činjenjne usluga). Korupcija može postojati u javnom i privatnom sektoru.

Svako ko daje mito ili pristaje na davanje traženog mita takođe čini korupciju, a primanje i davanje mita su krivična dela za koja su predviđene sankcije. Korupcija postoji i kada se radi o proneveri i otuđenju javne imovine, iznudi, prevari, uticaju na javne nabavke, i dr.

Korupcija postoji u gotovo svim društvima, ali je ipak najprisutnija ukoliko postoje monopol i velika diskreciona ovlašćenja u donošenju odluka, a nema mehanizama za utvrđivanje odgovornosti pojedinca.

Dakle

Korupcija = Monopol + Diskrecija – Odgovornost

U Srbiji je korupcija prema mišljenju građana najizraženija u zdravstvu, pravosuđu i policiji. Bez obzira koji je oblik u pitanju, korupcija usporava ekonomski razvoj, narušava stabilnost institucija, slabi državu i, uopšte, negativno utiče na razvoj celokupnog društva.

Kako mogu prijaviti korupciju?

Korupciju možete prijaviti policiji u najbližoj policijskoj stanici ili na dežurni telefon broj 192. Prijave mogu biti anonimne, uz napomenu da je i lažno prijavljivanje krivičnog dela kažnjivo. Zaposleni u javnom sektoru koji prijave korupciju, imaće pravo na zaštitu i anonimnost ( u svojstvu tzv. uzbunjivača). Nažalost, Srbija još uvek nema sveobuhvatni pravni okvir kojim bi se pružila zaštita uzbunjivačima iz privatnog sektora. Stoga se građani mogu obratiti i svakom tužilaštvu koje je mesno nadležno, kao i udruženjima građana posvećenim borbi protiv korupcije.

Slučajeve korupcije možete predstaviti posetiocima ovog sajta popunjavanjem formulara na ovom sajtu.

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020