01.06.2014.

Stavovi predstavnika organizacija civilnog društva o ulozi organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije

konferencija 1

U okviru projekta „Aktivni građani protiv korupcije“ Partneri Srbija i Pravni skener istražili su stavove predstavnika organizacija civilnog društva (OCD) o ulozi OCD u borbi protiv korupcije. Anketiranje predstavnika OCD je sprovedeno putem internet servisa Biroa za društvena istraživanja koji je dostupan na adresi www.tvojstav.com. Pozivu da učestvuju u anketiranju odazvale su se 63 organizacije širom Srbije. Po mišljenju predstavnika …

U okviru projekta „Aktivni građani protiv korupcije“ Partneri Srbija i Pravni skener istražili su stavove predstavnika organizacija civilnog društva (OCD) o ulozi OCD u borbi protiv korupcije. Anketiranje predstavnika OCD je sprovedeno putem internet servisa Biroa za društvena istraživanja koji je dostupan na adresi www.tvojstav.com. Pozivu da učestvuju u anketiranju odazvale su se 63 organizacije širom Srbije.

Po mišljenju predstavnika OCD, za suzbijanje korupcije u Srbiji najznačajnije je:

 • Efikasniji rad policije i pravosuđa – 37%
 • Usvajanje novih zakonskih i podzakonskih rešenja – 8%
 • Usvajanje nove Strategije za borbu protiv korupcije[1] – 5%
 • Sprovođenje kampanje za informisanje građana o načinima sprečavanja i suzbijanja korupcije – 29%
 • Edukativni programi za decu i mlade – 5%
 • Nešto drugo – 16% (koordiniran nastup antikorupcijske zajednice, transparentnost u radu javnih institucija, efikasno sprovođenje zakona, osnaživanje kapaciteta javnih isntitucija radi bolje organizacije, standardizacije procedura i kriterijuma, itd).

Po mišljenju anketiranih OCD, ključna uloga u sprečavanju i suzbijanju korupcije u Srbiji pripada:

 • Tužilaštvu i sudovima – 56%
 • Vladi Republike Srbije – 13%
 • Lokalnim samoupravama – 6%
 • Građanima i OCD – 18%
 • Drugim akterima (nezavisnim institucijama, medijima, itd) – 6%

Predstavnici OCD smatraju da OCD najefikasnije mogu doprineti sprečavanju i suzbijanju korupcije u Srbiji na sledeći način:

 • Prijavom slučajeva korupcije nadležnim organima – 21%
 • Informativnim kampanjama za građane – 32%
 • Edukativnim aktivnostima (seminarima, treninzima, radionicama) – 27%
 • Istraživanjem i izveštavanjem o slučajevima korupcije „na visokom nivou“ – 10%
 • Na drugi način (pomoć državnim organima u ustanovljavanju kriterijuma i procedura, umrežavanjem OCD različitog profila, itd…) – 9%

Čak 94% anketiranih OCD izrazilo je spremnost da se uključe u široku kampanju OCD usmerenu na sprečavanje i suzbijanje korupcije.

Komentari na članak

0
Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020