31.03.2014. > IZVOR: RTS

Stranke u kampanji nudile i što nisu smele

Tatjana-Babic-260314

Na pitanje kako će se meriti učinak borbe protiv korupcije koji će biti jedan od prioriteta nove vlade, Babićeva je istakla da učinak pre svega treba da se meri time kakav će epilog imati sudski postupci.

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić rekla je za RTS da će biti ispitane sve eventualne zloupotrebe u kampanji, uključujući i besplatne zdravstvene preglede. Međutim, Babićeva poručuje da su za rešenje takvih slučajeva, Agenciji potrebna veća ovlašćenja.

Gostujući u Dnevniku RTS-a, Tatjana Babić je rekla da će Agencija ispitati sve slučajeve i sa stanovišta eventualne zloupotrebe javnih resursa.

„Obratićemo se Ministarstvu zdravlja koje takođe treba da reaguje, obratićemo se tim zdravstvenim ustanovama za podatke koji su nam potrebni, pa ćemo videti kad ukrstimo sve podatke do kojih ćemo doći“, navela je Babićeva.

Prema njenim rečima, takva zabrana za političke stranke nije predviđena zakonom niti je za to predviđena sankcija, ali da organizovanje zdravstvenih pregleda nije dozvoljeno, jer to nije politička aktivnost.

„Nažalost, takva zabrana nije zakonom izričito predviđena, nije predviđena ni sankcija. Mi ćemo insistirati da se zakon u tom smislu izmeni i da insistiramo da onaj ko nešto može da preduzme, a to je nadležno ministarstvo, preduzme mere iz svoje nadležnosti“, dodala je Babićeva.

Na pitanje kako sprečiti zloupotrebe funkcija i javnih resursa, Babićeva je navela da Agencija može pokrenuti postupak protiv funkcionera za koga postoji takva sumnja.

„Taj postupak može da rezultira izricanjem jedne od mera, zavisi od težine povrede – mera upozorenja ili preporuka za razrešenje, a nakon toga sledi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ako se utvrdi da je do povrede zaista došlo“, rekla je direktorka Agencije.

Upitana kada će Agencija izaći sa analizom troškova izborne kampanje, Babićeva je rekla da dosadašnje iskustvo govori da su, orijentaciono, za to potrebna tri meseca.

„To ne zavisi samo od Agencije. Zavisi od toga kakvi će biti izveštaji, koliko će biti kvalitetni, da li će biti tehnički ispravni, da li će sadržati sve što je potrebno i zavisi od toga koliko će drugi organi biti spremni da sarađuju s nama“, dodala je Babićeva.

Na pitanje kako će se meriti učinak borbe protiv korupcije koji će biti jedan od prioriteta nove vlade, Babićeva je istakla da učinak pre svega treba da se meri time kakav će epilog imati sudski postupci.

„Oni moraju biti okončani na sudu. Da bi Agencija mogla efikasnije da radi moramo dobiti veća ovlašćenja i precizirane odredbe koje regulišu naše postupanje. To će biti pokazatelj da li zaista postoji volja da se institucije jačaju“, zaključila je Babićeva.

Vest je preuzeta sa sajta RTS-a

Komentari na članak

0
pristigli
komentari
ostavite
svoj komentar

Ostavite svoj komentar

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020