07.06.2014.

U Nišu održan okrugli sto „Borba protiv korupcije u Srbiji“

DSC01182 copy

Na panelu su predstavljeni rezultati saradnje između Gradske opštine Pantelej i Partnera Srbija, u okviru koje je ova opština radila na prepoznavanju i unapređenju procedura koje su osetljive na korupciju.

Partneri za demokratske promene Srbija i Pravni skener organizovali su u 6.juna u Nišu okrugli sto „Borba protiv korupcije u Srbiji – dostignuća i izazovi“.

Na panelu su govorili predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, Gradske opštine Pantelej, i udruženja građana Protecta i Partneri Srbija.

Okrugli sto imao je za cilj upoznavanje javnosti sa rezultatima saradnje između Gradske opštine Pantelej i Partnera Srbija, u okviru koje je ova opština radila na prepoznavanju i unapređenju procedura koje su osetljive na korupciju. Takođe je pažnja posvećena nadležnostima i radu Agencije za borbu protiv korupcije u oblasti izrade planova integriteta, a diskutovalo se i o ulozi udruženja građana u procesu borbe protiv korupcije u Srbiji.

 

Komentari na članak

0
pristigli
komentari
ostavite
svoj komentar

Ostavite svoj komentar

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2019