06.06.2014.

U Zaječaru održan okrugli sto „Borba protiv korupcije u Srbiji“

Capture

Partneri za demokratske promene Srbija i Pravni skener organizovali su u 5.juna u Zaječaru okrugli sto „Borba protiv korupcije u Srbiji – dostignuća i izazovi“.

Partneri za demokratske promene Srbija i Pravni skener organizovali su 5.juna 2014. u Zaječaru okrugli sto „Borba protiv korupcije u Srbiji – dostignuća i izazovi“.

Okrugli sto je deo projekta Aktivni građani protiv korupcije; primena dobrih praksi u borbi protiv korupcije u lokalnoj zajednici koji sprovode Partneri za demokratske promene Srbija i Pravni skener uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Vlade Republike Srbije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Okrugli sto imao je za cilj upoznavanje javnosti sa nadležnostima i radom Agencije za borbu protiv korupcije u oblasti kontrole finansiranja političkih subjekata, a pažnja je bila posvećena problemu korupcije u zdravstvu i nalazima Analize sudske prakse za krivična dela korupcije. Pored toga,  predstavljen je i značaj kreiranja antikorupcijskih tela na lokalnom nivou kao i uloge udruženja građana u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou, dok je u delu za diskusiju posebna pažnja posvećena stavovima građana o načinima borbe protv korupcije.

Učesnici okruglog stola o borbi protiv korupcije bili su predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, udruženja građana Zaječarska inicijativa, Partnera za demokratske promene Srbija i Pravnog skenera.

Fotografije sa događaja dostupne su na sajtu www.zamedija.rs.

Komentari na članak

0
pristigli
komentari
ostavite
svoj komentar

Ostavite svoj komentar

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2019