09.04.2014. > IZVOR: RTS

Uzbunjivači pod zaštitom suda

zastita uybunjivaca

„Na osnovu tog zakona uzbunjvač ne može osloniti na zašititu vezanu za otkaz, za suspenziju za premeštaj, za drukčije radno mesto ili za umanjenje plate ili za bilo šta drugo. Upravo to je 99 odsto problema sa kojima se uzbunjivači susreću. Onda se postavlja pitanje čemu taj zakon“, rekao je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.

Novi nacrt Zakona o zaštiti uzbunjivača, između ostalog predviđa, i da ih sud štiti. U Ministarstvu pravde očekuju da bi Nacrt zakona trebalo da uđe u skupštinsku proceduru početkom maja.

Zakonskim aktom štite se osobe koje razotkrivaju korupciju, ali i sprečavaju da se to radi neosnovano. Zakon o uzbunjivačima je deo akcionog plana Nacionalne strategije u borbi protiv korupcije.

Tatjana Đakonov, zaposlena u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u Novom Sadu, prijavila je prošle godine Agenciji za borbu protiv korupcije, da je oftalmološki aparat koji je Zavod kupio budžetskim novcem predat JAT-u.

Tako su nadležni u Zavodu omogućili prodavcu aparata da ga dvaput proda. Upozorenje pred otkaz dobila je pre dve nedelje. Prethodno je ona uputila direktoru pismo u kom navodi da zlostavljanje prema njoj traje 16 meseci.

„Od verbalnog vređanja, seksualnog uznemiravanja, sakrivanja papira, podmetanja dokumentacije, iznošenja laži o meni. Sve je to dovelo do toga da sam morala da se obratim psihijatru i dobila sam terapiju jer je to predugo trajalo i na kraju sam dobila dijagnozu stresa i depresiju“, navela je Đakonov.

Ona je jedna od 94 osobe koje su pod zaštitom Agencije za borbu protiv korupcije. Najviše zahteva stiglo je 2013, a tada ih je najviše i dobilo status uzbunjivača. Od 103, njih 73.

Nataša Jelić iz Agencije za borbu protiv korupcije rekla je da ukoliko se uzbunjivač obrati agenciji da trpi odmazdu ili štetne posledice, u tom slučaju Agencija se obraća rukovodiocu organa i traži da se izjasni povodom tog slučaja.

Kako je rekao, on je dužan da dostavi izveštaj Agenciji u kome će navesti da to što se dešava uzbunjivaču nije u vezi sa prijavljenim slučajem korupcije.

Prema Pravilniku o zaštiti onih koji prijave korupciju, Agencija štiti uzbunjivača dve godine. Taj podzakonski akt, međutim, ne garantuje potpunu zaštitu.

Dosadašnja iskustva sajta Pištaljka pokazala su da su ljudi koji su prijavili korupciju dobijali otkaze, prećeno im je, premeštani su na druga radna mesta, ili su bili pod stalnim pritiskom.

Urednik sajta Pištaljka Vladimir Radomirović rekao je da to što je Agencija dala status uzbunjivača pomoglo je tim ljudima u smislu da su njihovi nadređeni sada bili oprezniji i da im nisu više pretili ili da je Agencija tražila određene informacije u vezi sa mogućom korupcijom.

„Prosto su uzbunjivači osetili da neko radi za njih, međutim nama je potreban snažan i sveobuhvatan zakon koji će dozvoliti sudovima da potpuno zaštite uzbunjivača“, naveo je Radomirović.

Baš to je i predviđeno Nacrtom zakona koji je predstavilo Ministarstvo pravde i državne uprave.

Ipak Poverenik za informacije od javnog značaja kaže da je prethodni predlog zakona predviđao bolju zaštitu uzbunjivača. Model isklučivo sudske zaštite, veruje Šabić, nije dovoljan.

„To znači da se na osnovu tog zakona uzbunjvač ne može osloniti na zašititu vezanu za otkaz, za suspenziju za premeštaj, za drukčije radno mesto ili za umanjenje plate ili za bilo šta drugo, upravo to je 99 odsto oproblema sa kojima se uzbunjivači susreću, onda se posatavlja pitanje čemu taj zakon“, rekao je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.

Radomir Ilić iz Ministarstva pravde i državne uprave rekao je da sud ima kapacitet da kada zbog uzbnjivanja zaposleni trpi odmazdu i kada je oteran sa radnog mesta, sud ima snagu da ga vrati na radno mesto uopšte ili na onaj položaj na kome se nalazilo.

Ilić kaže da su odluke suda izvršne i u kratkom roku mogu da se sprovedu.

Usvajanjem ovog zakona Srbija bi se svrstala među prve zemlje u regionu koje su zakonski zaštitile uzbunjivače. Od 28 zemalja Evropske unije, samo tri imaju Zakon o zaštiti uzbunjivača.
Vest je objavljena na sajtu RTS

 

Komentari na članak

0
pristigli
komentari
ostavite
svoj komentar

Ostavite svoj komentar

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020