Dao/dala sam mito > Beograd > Zdravstvena ustanova > 1000 RSD

zdravstvena ustanova

Kada sam doživeo povredu lekar koji me je lečio mi je ponudio da mi proda preparat koji je sam napravio. Preparat nije registrovan, atestiran. Kupio sam taj proizvod za 1000 dinara.

Komentari o prijavi

0
pristigli
komentari
ostavite
svoj komentar

Ostavite svoj komentar

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020