Odbio/la sam da dam mito > Beograd > Ostalo

inspekcija

Odbila sam da dam mito inspektorima koji su mi nagovestili da bi uz odredjenu sumu novca mogli da zatvore oci na navodne propuste u radu moje firme. Videcemo da li ce biti posledica.....

Komentari o prijavi

0
pristigli
komentari
ostavite
svoj komentar

Ostavite svoj komentar

Stvaranje ovog sajta pomogla je Evropska unija. Sadržaj sajta je isključivo odgovornost Partnera za demokratske promene Srbija
i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.
Politika privatnosti | copyright: Partneri za demokratske promene Srbija, 2020