Partneri za demokratske promene Srbija

VESTI rss

CSF cover

PROJEKAT: Budućnost prava javnosti da zna(0)

19. јануар 2018.

Ova dvogodišnja inicijativa podržava aktivno uključivanje organizacija civilnog društva (OCD) i mladih (prvenstveno studenata) da brane pravo javnosti da zna, kako bi se osigurala primena standarda transparentnosti i odgovornosti u Srbiji

transparency

PROJEKAT: Inicijativa za transparentnost informacija o nosiocima javnih funkcija

Partneri Srbija sprovode projekat sa ciljem jačanja demokratskih praksi i institucija, kroz unapređenje primene prava na pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose na nosioce javnih funkcija.

Beograd - sajt TLJ

Osnovna obuka za posrednike – medijatore u Beogradu

Obuka će biti organizovana od 21. do 25. februara 2018.

lecture pic

Zakonito i nezakonito poslovanje i efikasno izvršenje

Rob Velders, međunarodni konsultant u oblasti izvršenja, govori o tome šta znači biti dobar izvršilac i kako obezbediti izvršenje zakona.

20171125_111505

Održana specijalizovana obuka medijatora – Porodična medijacija

18 medijatora završilo specijalizovanu obuku za rešavanje porodičnih sporova

Untitled1

Novine u primeni Direktive EU o medijaciji

Sa ponosom najavljujemo predavanje Blaža Nedića na prestižnom Pepperdine Univerzitetu

Untitled

Osnovna obuka za posrednike – medijatore u Novom Sadu

Obuka će biti organizovana od 11. do 15. decembra 2017. godine

information-security-bennington-properties

Propusti i kašnjenje u primeni Zakona o informacionoj bezbednosti

Partneri Srbija ukazuju na nezadovoljavajući nivo primene Zakona o informacionoj bezbednosti,

DSC_0095

U Beogradu održana Osnovna obuka za posrednike – medijatore

Partneri Srbija obučili 28 novih medijatora.

analiza_korica-novo-page-001

Analiza činilaca zakonitog i nezakonitog poslovanja (analiza od značaja za inspekcijski nadzor)

Analiza činilaca zakonitog i nezakonitog poslovanja (analiza od značaja za inspekcijski nadzor) na sveobuhvatan i svestran način ispituje i razjašnjava različite činioce i razloge koji utiču i doprinose tome da privrednici posluju ili ne posluju u skladu sa zakonom. Analiza je kvalitativnog karaktera i sadrži uvid u regulatorni okvir, stručnu literaturu i uporednu praksu, kao i nalaze istraživanja stavova privrednika, sa ciljem rasvetljavanja uzroka i motiva (ne)poštovanja zakona i davanja preporuka za unapređenje sistema.