Partneri za demokratske promene Srbija

Dobro upravljanje rss

IMG_20190912_144351_285

Koliko su nam dostupne informacije o radu pravosuđa?

Bečejsko udruženja mladih (BUM) izradilo analizu o dostupnosti sudskih presuda u oblasti javnih finansija “Pravosuđe po lupom”

DSC_0019

Najava Ministarstva: Društva kapitala ostaju obveznici ZOSPIOJZ-a

Na konferenciji „Budućnost informacija u Srbiji“ predstavnici MDULS-a predstavili planove o izmenama i dopunama Zakona

Konferencija - cover

Održana konferencija „Budućnost informacija u Srbiji“

Konferencija je okupila preko 200 učesnika iz javnog i privatnog sektora, OCD-a i predstavnika medija

Kako odbraniti pravo na obaveštenost kada institucije skrivaju informacije

Kako do informacija u posedu organa javne vlasti?

Tražilac informacija ima nekoliko mogućnosti da zaštiti svoje pravo

Promeni.rs_-720x380

Platforma izrađena u okviru projekta “Građani imaju moć” dostupna javnosti

Platforma je namenjena svima koji žele da se pokrenu kako bi stvorili pozitivnu promenu u svojoj lokalnoj sredini

publikacija

Kako do odgovornijeg i transparentnijeg rada društava kapitala u javnom vlasništvu?

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je 5. februara 2018. godine započelo postupak javnih konsultacija za izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i predložilo nacrt Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja nakon čega je usledila javna rasprava koja je završena 19. aprila 2018. godine.

Jedna od bitnijih (ako ne i najbitnija) izmena koju donosi Nacrt koji je predložilo Ministarstvo odnosi se na izuzimanje pojedinih (verovatno i javnosti najinteresantnijih) organa javne vlasti iz primene zakona ukoliko bi Nacrt bio usvojen.

Naime, za razliku od još uvek važeće odredbe Zakona koja predviđa da će se organom javne vlasti smatrati državni organ kao i pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu državni organ, član 3 Nacrta, koji definiše „organe javne vlasti“,predviđa da se organom vlasti u smislu ovog Zakona neće smatrati društvo kapitala koje posluje na tržištu u skladu sa propisima o privrednim društvima, bez obzira na to ko je njegov član ili akcionar.

zastitnik_gradjana_logo

Zaštitnik građana postupio po predstavci Partnera Srbija

Zaštitnik građanaod Upravnog inspektorata zatražio da ga obavesti o broju predmeta u kojem je pokrenut postupak inspekcijskog nadzora

Poverenik - tabla

Novi i stari problemi novog Poverenika

Analiza rada službe Poverenika u periodu između prestanka mandata prethodnom povereniku i izbora novog poverenika

Kvalitet vazduha

Za bolji kvalitet vazduha kroz transparentno i odgovorno upravljanje podacima

Istraživanje o kvalitetu monitoringa zagađenja vazduha na području najzagađenijih gradova u Republici Srbiji

Konferencija (edit)

Konferencija „Budućnost informacija u Srbiji“

Hotel Zira, 23. i 24. septembar 2019. godine