Partneri za demokratske promene Srbija

VESTI rss

Studenti

Istraživačke priče studenata novinarstva i komunikologije

U okviru projekta Budućnost slobode informacija u Srbiji 40 studenata izradilo je 19 istraživačkih priča

sud

Medijacija i advokatura

U Evropi sve veći broj sporova biva rešen vansudskim metodama, gde medijacija, uz arbitražu, ima apsolutni primat

diskriminacija-na-radnom-mestu

Šta raditi u slučaju diskriminacije na radnom mestu?

Diskriminacija je termin koji se u poslednjih nekoliko godina sve češće koristi u javnom prostoru. Ali šta ona podrazumeva? Kakav je postupak zaštite, kome se obratiti, i kako prepoznati diskriminaciju na poslu?

Cover

Primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u Srbiji – Analiza postupanja Upravnog inspektorata i prekršajnih sudova

Partneri Srbija sproveli su istraživanja i izradili analize o dva važna mehanizma za zaštitu prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. U prvom istraživanju koje predstavljamo analiziran je rad Upravnog inspektorata Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u čijoj je nadležnosti nadzor nad sprovođenjem Zakona. Drugo istraživanje odnosi se na rad prekršajnih sudova u predmetima iz oblasti prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Istraživanja smo sproveli u periodu kada je dostignuti nivo prava javnosti da zna ugrožen, kako novim zakonodavnim rešenjima, tako i problemima u primeni postojećeg pravnog okvira. Upravo zbog toga nalaze istraživanja i preporuke koje su iz ih njih proistekle treba posmatrati u kontekstu potrebe da se otklone strukturalni nedostaci u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja, i omogući javnosti da svoje pravo da zna ostvari i odbrani kada bude uskraćeno.

popunjeni termini

Osnovna obuka za posrednike – medijatore u Beogradu

Obuka će se održati od 18. do 22. septembra 2019.

katanac

Početak primene novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Zakon propisuje niz novih obaveza za subjekte koji rukuju podacima, kao i novi set prava građana po osnovu zaštite ličnih podataka

novi dan

Gostovanje Blaža Nedića u emisiji Novi dan na televiziji N1

Srbija jedna od 46 zemalja potpisnica Singapurske konvencije o medijaciji

singapur

Nova era medijacije u međunarodnim trgovinskim sporovima

Istorijski momenat za primenu medijacije

scm

Srbija najavila potpisivanje Singapurske konvencije o medijaciji

Istorijski događaj u razvoju medijacije i njenoj primeni u rešavanju međunarodnih trgovinskih sporova

gdpr-3518254_960_720

Odlaganje primene novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Saopštenje za medije