Partneri za demokratske promene Srbija

Privatnost rss

20190128_112503

Obeležen Dan zaštite podataka o ličnosti

Da li je Srbija spremna za primenu novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti?

skupstina

Spasimo ustavnu garanciju zaštite privatnosti građana

Više od 40 organizacija civilnog društva podržalo je tekst amandmana na član 40 Predloga zakona o zaštiti podataka o ličnosti i poziva narodne poslanike da podrže amandman koji utvrđuje da se prava građana na zaštitu podataka o ličnosti mogu ograničiti isključivo na osnovu zakona.

Komentar na Nacrt zakona

Zadržati ustavnu garanciju prava građana u novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti

Pozivamo narodne poslanike da usvajanjem amandmana spreče diskrecionu upotrebu ličnih podataka građana

Untitled

Komentari EK o Nacrtu ZZPL konačno dostupni javnosti

Ukazujemo da poslednja verzija Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti nije usaglašena sa predlozima koje je iznela Evropska komisija

thelastjedipic

Počela primena Opšte uredbe Evropske unije o zaštiti podataka (GDPR)

Građani Evropske unije od danas uživaju snažniju zaštitu svojih ličnih podataka i privatnosti

20180417_145531

Partneri Srbija na međunarodnoj konferenciji „Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti“

Konferenciju organizovao Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

29196369_1653602994755944_5294053521769167679_n

Identiteti i tragovi u virtuelnom prostoru – pravo na zaborav i Evropski sud pravde

Uroš Mišljenović i Ana Toskić iz Partnera Srbija održali predavanje polaznicima Studija budućnosti Beogradske otvorene škole

Komentar na Nacrt zakona

Komentari na Nacrt Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Pozivamo javnost da se upozna sa predlozima koje su Partneri Srbija dostavili Ministarstvu pravde u procesu javne rasprave

Untitled

Inicijativa za hitno donošenje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Koalicija 17 organizacija ciivlnog društva poslala je Vladi Srbije inicijativu za hitno usvajanje novog Zakona o zaštite podataka o ličnosti.

DSC_0097

Konferencija Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima

Konferencija je poslužila da se još jednom istakne značaj unapređenja transparentnosti u radu javnih institucija