Partneri za demokratske promene Srbija

Vladavina prava rss

slajd

Simulacija suđenja za studente

Simulacija će biti održana 19. i 20. maja 2017. godine, u prostorijama Advokatske akademije Advokatske komore Srbije

AK Cacak

Svečano otvaranje Centra za medijaciju Advokatske komore Čačka

Ponedeljak, 24. april 2017. godine, od 13:00 do 15:00, AK Čačak

med i adv.jpg, final

Obuka: „Medijacija i advokatura – Zastupanje klijenata u medijaciji”

Ova dvodnevna obuka namenjena je advokatima i advokatskim pripravnicima koji se mogu naći u ulozi zastupnika svojih klijenata

ZKP novine

Osnovne novine u Zakoniku o krivičnom postupku iz 2011. godine

Novi Zakonik o krivičnom postupku usvojen je 26. novembra 2011. godine. Primena Zakonika počela je 15. januara 2012. za krivična dela organizovanog kriminala i ratnih zločina, dok je u ostalim predmetima Zakonik počeo sa primenom 1. oktobra 2013. godine. Novi ZKP donosi brojne izmene, a neke od najznačajnijih odnose se na zamenu dosadašnjeg inkvizitorskog načela raspravnim modelom, izmenjenu ulogu suda, tužioca i branioca, tužilačku istragu, mogućnosti zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela, o svedočenju okrivljenog i osuđenog, „jednakost oružja“ na glavnom pretresu, osnovno i unakrsno ispitivanje, kao i druge novine.

cover

Projekat reforme krivičnog zakonodavstva – Konačan izveštaj

Konačan izveštaj koji je predstavljen u ovoj publikaciji pripremljen je u okviru Projekta reforme krivičnog zakonodavstva, koji je od jula 2015. do septembra 2016. godine sprovodila Advokatska komora Srbije u partnerstvu sa Advokatskom komorom Albanije, Advokatskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, Advokatskom komorom Kosova i Advokatskom komorom Makedonije, kao i organizacijom civilnog društva Partneri za demokratske promene Srbija.

LAS_8639

Održana završna konferencija projekta Podizanje kapaciteta advokature

Projekat je omogućio bolji pristup građana pravdi kroz povećanje kapaciteta branilaca za adekvatno zastupanje klijenata

IMG_1512

Konferencija povodom završetka projekta Podizanje kapaciteta advokature

22. decembar 2016. godine, 12:00, hotel Crowne Plaza, Vladimira Popovića 10, Novi Beograd

DSC_0197

Održan seminar „Primena forenzike u krivičnim postupcima”

Seminaru je prisustvovalo više od 30 sudija, tužilaca i advokata Zaječarskog okruga

DSC_0161

Održano predavanje na temu „Pritvor i kršenje prava u vezi sa pritvorom“

Advokati i pripravnici imali su priliku da se upoznaju sa osnovnim načelima koja se tiču prava na slobodu i bezbednost, kao i pitanjima vezanim za pritvor

DSC_0142

Održan Trening za trenere za predavače Advokatske akademije

Učesnicima su predstavljene tehnike vođenja i dizajniranja treninga, veštine davanja i primanja povratne informacije i veštine prezentacije