Partneri za demokratske promene Srbija

Izdvajamo rss

Ovo su clanci koji se prikazuju na velikom baneru na naslovnoj strani

ADVOKATI U MEDIJACIJI BANER - cover (edit)

Otvoreni vebinar – Advokati u medijaciji(0)

19. јун 2020.

Četvrtak, 25.06.2020. 17.00 – 18.30 sati

Za FB

Koliko mediji poštuju privatnost?

Partneri Srbija o izveštavanju medija tokom pandemije virusa korona

zmijske noge

Izmene i dopune ZOSPIOJZ-a – šta dalje?

Pozivamo MDULS da zvaničnim kanalima komunikacije obavesti javnost o nastavku procesa izmena i dopuna Zakona

BPP

Objavljena studija o uticaju Zakona o BPP na rad organizacija civilnog društva

Da li novouspostavljeni sistem besplatne pravne pomoći obezbeđuje adekvatan pristup pravdi građanima?

kamera

Video nadzor: sredstvo za unapređenje bezbednosti ili kršenje privatnosti građana?

Partneri Srbija izradili su studiju o posledicama zloupotreba sistema za video nadzor i njihovom uticaju na građanski aktivizam

Vodic 2020

Objavljen Vodič za zaštitu podataka o ličnosti za vreme pandemije

sms obavestenje

Privilegovan SMS ili zloupotreba položaja?

Selektivno infomisanje javnosti i položaj kompanije Telekom Srbija a.d.

sud

Sudski postupak u doba pandemije

Šta se dešava sa mojim predmetom tokom vanrednog stanja?

window-privatnost

Ljudska prava u vreme pandemije

Privatnost je mrtva – Živela privatnost!

Beograd - sajt TLJ

ODLAŽE SE OSNOVNA OBUKA ZA POSREDNIKE – MEDIJATORE

Uskoro novi termini