Partneri za demokratske promene Srbija

Publikacije rss

Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima

Partneri Srbija su u u maju 2015. započeli rad na projektu Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija (FODS). U okviru projekta, Partneri Srbija sproveli su monitoring sadržaja štampanih, elektronskih i onlajn medija u cilju sagledavanja poštovanja dva pomenuta prava prilikom medijskog izveštavanja. Takođe, analiziran je rad Ministarstva unutrašnjih poslova i javnih tužilaštava na unapređenju nivoa zaštite podataka o ličnosti u ovim institucijama, a naročito u odnosu na sprečavanje zloupotrebe podataka i njihovog ustupanja medijima.

Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama

Pristup informacijama u posedu organa javne vlasti predstavlja jedan od temelja otvorenog i demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava. Kada se govori o sudskim odlukama, pristup takvoj vrsti informacija predstavlja mehanizam za ostvarivanje procesnih prava učesnika sudskih postupaka, ali i za ostvarivanje transparentnosti rada sudova, čime se u značajnoj meri može unaprediti i poverenje javnosti u rad sudstva.

Alternative pritvoru u pravnom sistemu Srbije – osnovna prava okrivljenog

Autor: Vladimir Beljanski Izdavač: American Bar Association Rule of Law Initiative i Partneri za demokratske promene Srbija  

Priručnik za medijaciju u lokalnoj zajednici

Autori: Blažo Nedić i Ana Toskić  Priručnik za medijaciju u lokalnoj zajednici rezultat je rada u okviru projekta „Lokalni ombudsman i medijacija” koji su sproveli Partneri Srbija u periodu od avgusta 2014. do septembra 2015. godine. Ambasada Kraljevine Holandije u Republici Srbiji prepoznala je značaj razvoja primene medijacije u Srbiji, i podržala ovaj Projekat kroz svoj… | Više ›

Priručnik za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Autori: Biljana Tamburovski Baković Blažo Nedić Uroš Mišljenović Zaštita privatnosti, a time i zaštita podataka o ličnosti, još uvek predstavlja relativno nov koncept u Srbiji. Iako je pravo na zaštitu podataka o ličnosti jedno od osnovnih ljudskih prava garantovanih Ustavom, osnovni pravni okvir u Republici Srbiji ustanovljen je tek u oktobru 2008. godine, usvajanjem Zakona… | Više ›

Vodič kroz sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava

Urednice: Catherine Bridge Ana Toskić Autori: Luka Andrić Branko Radulović Milan Stefanović Marko Brežančić, Gordon W. Johnson Blažo Nedić Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Dizajn i prelom: Stefan Ignjatović Štampa: Manuarta, Beograd Tiraž: 500 Ova publikacija je sačinjena uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u okviru Projekta tehničke… | Više ›

Analiza primene mere pritvora u Srbiji

Autor: Mary Adele Greer Recenzenti verzije na srpskom jeziku: dr Veljko Delibašić, Jugoslav Tintor i Aleksandar Popović Izdavač: American Bar Association Rule of Law Initiative Prevod sa engleskog jezika: Darja Koturović      

Veštine zastupanja u krivičnim postupcima – Priručnik za advokate

Autor: Robert Lochary Recenzenti verzije na srpskom jeziku: dr Veljko Delibašić, Jugoslav Tintor i Vladimir Beljanski Izdavač: American Bar Association Rule of Law Initiative i Partneri za demokratske promene Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Prevod sa engleskog jezika: Darja Koturović    

Zaštita privatnosti u Srbiji – Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Autori: Uroš Mišljenović Blažo Nedić Ana Toskić Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Dizajn i prelom: Stefan Ignjatović Štampa: Manuarta, Beograd Tiraž: 500 Izrada ove publikacije omogućena je podrškom Evropske unije i američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) kroz Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast i ne… | Više ›

Aktivni građani protiv korupcije

Udruženja građana Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Pravni skener od decembra 2012. do juna 2014. godine sproveli su projekat „Aktivni građani protiv korupcije – primena dobrih praksi u borbi protiv korupcije u lokalnoj zajednici“ (Projekat). Projekat su u najvećem delu finansijski podržali Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike… | Više ›