Partneri za demokratske promene Srbija

Publikacije rss

Veštine zastupanja u krivičnim postupcima – Priručnik za advokate

Autor: Robert Lochary Recenzenti verzije na srpskom jeziku: dr Veljko Delibašić, Jugoslav Tintor i Vladimir Beljanski Izdavač: American Bar Association Rule of Law Initiative i Partneri za demokratske promene Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Prevod sa engleskog jezika: Darja Koturović    

Zaštita privatnosti u Srbiji – Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Autori: Uroš Mišljenović Blažo Nedić Ana Toskić Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Dizajn i prelom: Stefan Ignjatović Štampa: Manuarta, Beograd Tiraž: 500 Izrada ove publikacije omogućena je podrškom Evropske unije i američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) kroz Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast i ne… | Više ›

Aktivni građani protiv korupcije

Udruženja građana Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Pravni skener od decembra 2012. do juna 2014. godine sproveli su projekat „Aktivni građani protiv korupcije – primena dobrih praksi u borbi protiv korupcije u lokalnoj zajednici“ (Projekat). Projekat su u najvećem delu finansijski podržali Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike… | Više ›

Besplatna pravna pomoć na jugu Srbije

Urednica: Ana Toskić Izdavač: Partners for Democratic Change Serbia Za izdavača: Blažo Nedić Autori: Blažo Nedić, Ana Dešić, Darja Koturović Prevod: Toni Bislimi, Adelina Fazliu Lektura: Tamara Ljubović Dizajn i prelom: Stefan Ignjatović i Marija Berta Štampa: Manuarta, Beograd Tiraž: 300

Medijacija u Srbiji – dostignuća i izazovi

Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Urednici: Blažo Nedić Ana Toskić Dizajn i prelom: Stefan Ignjatović Marija Berta Štampa: Manuarta, Beograd Tiraž: 500 Štampanje ove publikacije pomogao je projekat „Tehnička podrška organizacijama civilnog društva“ (TACSO), koji finansira Evropska unija. Stavovi izneti u publikaciji predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno mišljenje… | Više ›

Šta je diskriminacija i kako je prepoznati – jednostavna verzija Praktikuma za zaštitu od diskriminacije

Autorke Praktikuma za zaštitu od diskriminacije: Prof. dr Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Kosana Beker, MA, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti Skraćenu i pojednostavljenu verziju Praktikuma priredile: Dragana Ćirić Milovanović Lea Šimoković Ilustracije: Vasil Vasev Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Centar za alternativno rešavanje sukoba Za izdavača: Blažo Nedić Dizajn i prelom: Mlađan… | Više ›

Praktikum za zastitu od diskriminacije / Útmutató a hátrányos megkülönböztetés felismeréséhez / Legaripe vaš pendjaribe diskriminacija / Udhëzim për identifikimin e diskriminit

PRAKTIKUM ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE Autorke: Prof. dr Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Kosana Beker, MA, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Centar za alternativno rešavanje sukoba Za izdavača: Blažo Nedić Lektura: Svetlana Simićević Dizajn i prelom: Mlađan Petrović Štampa: Manuarta, Beograd Tiraž: 3.000 Stvaranje ove publikacije pomogli su… | Više ›

Preporuke za razvoj i primenu medijacije u Srbiji

Izdаvаč: International Finance Corporation, Bulevаr krаljа Aleksаndrа 86, Beogrаd Zа izdаvаčа: Wendy Werner Autori: Blаžo Nedić, Mr Jelenа Arsić Design copyright © 2011: Aleksаndrа Milаković Rаdinović Design Agency O2 Štаmpаno u Beogrаdu, Srbijа, 2011 Tirаž: 200 2011 International Finance Corporation 2121 Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC 20433, United States of America A Member of the… | Više ›

Primena načela oportuniteta u praksi – izazovi i preporuke

Izdavač: Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije Autori: prof. dr Stanko Bejatović, dr Vojislav Đurđić, prof. dr Milan Škulić, dr Goran Ilić, mr Jasmina Kiurski, mr Marina Matić, Radovan Lazić, Svetlana Nenadić, Verica Trninić Saradnici: Leposava Porubović-Vujanović, Moma Ilić Tiraž: 500 Štampa: ATC, Beograd Beograd, 2012.      

Analiza programa medijacije u Kraljevu u okviru projekta „Kanada-Srbija reforma pravosuđa“