Partneri za demokratske promene Srbija

Budućnost slobode informacija u Srbiji rss

IMG_20190912_144351_285

Koliko su nam dostupne informacije o radu pravosuđa?(0)

7. октобар 2019.

Bečejsko udruženja mladih (BUM) izradilo analizu o dostupnosti sudskih presuda u oblasti javnih finansija “Pravosuđe po lupom”

Kako do informacija o radu društva kapitala

Kako do informacija o radu društva kapitala?

Partneri Srbija izradili su video prilog kao vid podrške tražiocima informacija

Kako odbraniti pravo na obaveštenost kada institucije skrivaju informacije

Kako do informacija u posedu organa javne vlasti?

Tražilac informacija ima nekoliko mogućnosti da zaštiti svoje pravo

publikacija

Kako do odgovornijeg i transparentnijeg rada društava kapitala u javnom vlasništvu?

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je 5. februara 2018. godine započelo postupak javnih konsultacija za izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i predložilo nacrt Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja nakon čega je usledila javna rasprava koja je završena 19. aprila 2018. godine.

Jedna od bitnijih (ako ne i najbitnija) izmena koju donosi Nacrt koji je predložilo Ministarstvo odnosi se na izuzimanje pojedinih (verovatno i javnosti najinteresantnijih) organa javne vlasti iz primene zakona ukoliko bi Nacrt bio usvojen.

Naime, za razliku od još uvek važeće odredbe Zakona koja predviđa da će se organom javne vlasti smatrati državni organ kao i pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu državni organ, član 3 Nacrta, koji definiše „organe javne vlasti“,predviđa da se organom vlasti u smislu ovog Zakona neće smatrati društvo kapitala koje posluje na tržištu u skladu sa propisima o privrednim društvima, bez obzira na to ko je njegov član ili akcionar.

zastitnik_gradjana_logo

Zaštitnik građana postupio po predstavci Partnera Srbija

Zaštitnik građanaod Upravnog inspektorata zatražio da ga obavesti o broju predmeta u kojem je pokrenut postupak inspekcijskog nadzora

Kvalitet vazduha

Za bolji kvalitet vazduha kroz transparentno i odgovorno upravljanje podacima

Istraživanje o kvalitetu monitoringa zagađenja vazduha na području najzagađenijih gradova u Republici Srbiji

Studenti

Istraživačke priče studenata novinarstva i komunikologije

U okviru projekta Budućnost slobode informacija u Srbiji 40 studenata izradilo je 19 istraživačkih priča

Cover

Primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u Srbiji – Analiza postupanja Upravnog inspektorata i prekršajnih sudova

Partneri Srbija sproveli su istraživanja i izradili analize o dva važna mehanizma za zaštitu prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. U prvom istraživanju koje predstavljamo analiziran je rad Upravnog inspektorata Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u čijoj je nadležnosti nadzor nad sprovođenjem Zakona. Drugo istraživanje odnosi se na rad prekršajnih sudova u predmetima iz oblasti prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Istraživanja smo sproveli u periodu kada je dostignuti nivo prava javnosti da zna ugrožen, kako novim zakonodavnim rešenjima, tako i problemima u primeni postojećeg pravnog okvira. Upravo zbog toga nalaze istraživanja i preporuke koje su iz ih njih proistekle treba posmatrati u kontekstu potrebe da se otklone strukturalni nedostaci u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja, i omogući javnosti da svoje pravo da zna ostvari i odbrani kada bude uskraćeno.

Capture 1

Javnost uskraćena za debatu o kandidatima za Poverenika

Nepoznati razlozi zašto je kandidat kojeg je Odbor izglasao bolji u odnosu na protivkandidate

poverenik

Civilno društvo predlaže da Nevena Ružić rukovodi institucijom Poverenika

Prikupljena podrška preko 70 organizacija civilnog društva