Partneri za demokratske promene Srbija

Budućnost prava javnosti da zna rss

FOI

Budućnost prava javnosti da zna – Proširiti nadležnosti Poverenika(0)

13. април 2018.

Nadzor nad primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja poveriti Povereniku

FOI konkurs

Konkurs za podršku udruženjima građana

Jačanje uticaja civilnog društva kroz korišćenje informacija od javnog značaja

CSF cover

PROJEKAT: Budućnost slobode informacija u Srbiji

Ova dvogodišnja inicijativa podržava aktivno uključivanje organizacija civilnog društva (OCD) i mladih (prvenstveno studenata) da brane pravo javnosti da zna, kako bi se osigurala primena standarda transparentnosti i odgovornosti u Srbiji