Partneri za demokratske promene Srbija

Budućnost slobode informacija u Srbiji rss

zastitnik_gradjana_logo

Zaštitnik građana postupio po predstavci Partnera Srbija

Zaštitnik građanaod Upravnog inspektorata zatražio da ga obavesti o broju predmeta u kojem je pokrenut postupak inspekcijskog nadzora

Poverenik - tabla

Novi i stari problemi novog Poverenika

Analiza rada službe Poverenika u periodu između prestanka mandata prethodnom povereniku i izbora novog poverenika

Kvalitet vazduha

Za bolji kvalitet vazduha kroz transparentno i odgovorno upravljanje podacima

Istraživanje o kvalitetu monitoringa zagađenja vazduha na području najzagađenijih gradova u Republici Srbiji

Studenti

Istraživačke priče studenata novinarstva i komunikologije

U okviru projekta Budućnost slobode informacija u Srbiji 40 studenata izradilo je 19 istraživačkih priča

Cover

Primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u Srbiji – Analiza postupanja Upravnog inspektorata i prekršajnih sudova

Partneri Srbija sproveli su istraživanja i izradili analize o dva važna mehanizma za zaštitu prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. U prvom istraživanju koje predstavljamo analiziran je rad Upravnog inspektorata Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u čijoj je nadležnosti nadzor nad sprovođenjem Zakona. Drugo istraživanje odnosi se na rad prekršajnih sudova u predmetima iz oblasti prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Istraživanja smo sproveli u periodu kada je dostignuti nivo prava javnosti da zna ugrožen, kako novim zakonodavnim rešenjima, tako i problemima u primeni postojećeg pravnog okvira. Upravo zbog toga nalaze istraživanja i preporuke koje su iz ih njih proistekle treba posmatrati u kontekstu potrebe da se otklone strukturalni nedostaci u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja, i omogući javnosti da svoje pravo da zna ostvari i odbrani kada bude uskraćeno.

Capture 1

Javnost uskraćena za debatu o kandidatima za Poverenika

Nepoznati razlozi zašto je kandidat kojeg je Odbor izglasao bolji u odnosu na protivkandidate

poverenik

Civilno društvo predlaže da Nevena Ružić rukovodi institucijom Poverenika

Prikupljena podrška preko 70 organizacija civilnog društva

IMG_6297

Debata „Otvoreno o korupciji” organizovana sa gimnazijalcima u Bečeju

Debatovali smo o korupciji, javnim finansijama, postupku pristupa informacijama, značaju otvorenih i transparentnih institucija…

20190527_141458

Debata „Profesionalni integritet i etika moje buduće profesije“

Sa profesorima i studentima Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić govorili smo o značenju i značaju profesionalnog integriteta

IMG-1d0566528b7f54d9719b78744115ee97-V

Studenti debatovali o transparentnosti, odgovornosti i korupciji

Da li je poklon lekaru mito? Da li sudovi treba da budu otvoreni za javnost?