Partneri za demokratske promene Srbija

Commercial Mediation Capacity Building (CMCB) rss

PROJEKAT: Commercial Mediation Capacity Building (CMCB)

27. април 2013.

Podizanje kapaciteta privrednih subjekata za primenu medijacije u prevenciji i rešavanju sporova Partneri za demokratske promene Srbija, u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (WB IFC), uz podršku ambasada Holandije i Švajcarske u Srbiji, realizuje dvanaestomesečni projekat “Podizanja kapaciteta privrednih subjekata za primenu medijacije u prevenciji i rešavanju sporova“ u cilju povećanja konkurentnosti i efikasnosti privatnog… | Više ›