Partneri za demokratske promene Srbija

E-learning mini projekti rss

PROJEKAT: E-learning mini projekti

27. април 2013.

Prezentacija projekta “Tolerancija kao prevencija vršnjačkog nasilja“ Prezentacija projekta “Pismo ženi“ Prezentacija projekta “Isti(na) svetu“ Prezentacija projekta “Zaštita podataka o ličnosti“