Partneri za demokratske promene Srbija

Inicijativa za transparentnost rss

Untitled3

Primedbe i predlozi Upravnog suda o izmenama ZOSPIOJZ(0)

16. мај 2018.

Sud potvrdio stav organizacija civilnog društva o Nacrtu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

free access

Komentari na Nacrt Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Partneri Srbija, zajedno sa Biroom za društvena istraživanja i Pravnim skenerom, su aktivno učestvovali u izradi ovih komentara

DSC_0175

Očuvati dostignuti nivo prava javnosti da zna

Predstavljeni rezultati projekta „Inicijativa za transparentnost informacija o nosiocima javnih funkcija“

jfps photo

Javna funkcija – privatna stvar?

Pristup informacijama od javnog značaja i sloboda izražavanja predstavljaju jedan od temelja otvorenog i demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava. Dalje, demokratska društva počivaju na garancijama i efektivnim mehanizmima zaštite prava na privatnost građana. Ova dva prava štite se kako bi se, sa jedne strane, omogućila kontrola rada organa vlasti, a sa druge, omogućila građanima efektivna kontrola nad upotrebom podataka o njima i zaštitu od neosnovanog upliva u zonu intime.

transparency

Konferencija „Inicijativa za transparentnost informacija o nosiocima javnih funkcija“

Konferencija će biti organizovana u utorak, 24. aprila od 12:00 h u Medija centru

FOI

Budućnost prava javnosti da zna – Proširiti nadležnosti Poverenika

Nadzor nad primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja poveriti Povereniku

Komentar na Nacrt zakona

Komentari na Nacrt Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Pozivamo javnost da se upozna sa predlozima koje su Partneri Srbija dostavili Ministarstvu pravde u procesu javne rasprave

transparency

PROJEKAT: Inicijativa za transparentnost informacija o nosiocima javnih funkcija

Partneri Srbija sprovode projekat sa ciljem jačanja demokratskih praksi i institucija, kroz unapređenje primene prava na pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose na nosioce javnih funkcija.