Partneri za demokratske promene Srbija

Odbrana prava na pristup informacijama rss

Print

Kako pokrenuti prekršajni postupak zbog kršenja ZOSPIOJZ-a?(0)

19. децембар 2019.

Partneri Srbija i Pravni skener izradili su vodič za pokretanje prekršajnog postupka

DSC_0019

Najava Ministarstva: Društva kapitala ostaju obveznici ZOSPIOJZ-a

Na konferenciji „Budućnost informacija u Srbiji“ predstavnici MDULS-a predstavili planove o izmenama i dopunama Zakona

Konferencija - cover

Održana konferencija „Budućnost informacija u Srbiji“

Konferencija je okupila preko 200 učesnika iz javnog i privatnog sektora, OCD-a i predstavnika medija

Kako do informacija o radu društva kapitala

Kako do informacija o radu društva kapitala?

Partneri Srbija izradili su video prilog kao vid podrške tražiocima informacija

Kako odbraniti pravo na obaveštenost kada institucije skrivaju informacije

Kako do informacija u posedu organa javne vlasti?

Tražilac informacija ima nekoliko mogućnosti da zaštiti svoje pravo

publikacija

Kako do odgovornijeg i transparentnijeg rada društava kapitala u javnom vlasništvu?

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je 5. februara 2018. godine započelo postupak javnih konsultacija za izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i predložilo nacrt Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja nakon čega je usledila javna rasprava koja je završena 19. aprila 2018. godine.

Jedna od bitnijih (ako ne i najbitnija) izmena koju donosi Nacrt koji je predložilo Ministarstvo odnosi se na izuzimanje pojedinih (verovatno i javnosti najinteresantnijih) organa javne vlasti iz primene zakona ukoliko bi Nacrt bio usvojen.

Naime, za razliku od još uvek važeće odredbe Zakona koja predviđa da će se organom javne vlasti smatrati državni organ kao i pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu državni organ, član 3 Nacrta, koji definiše „organe javne vlasti“,predviđa da se organom vlasti u smislu ovog Zakona neće smatrati društvo kapitala koje posluje na tržištu u skladu sa propisima o privrednim društvima, bez obzira na to ko je njegov član ili akcionar.

zastitnik_gradjana_logo

Zaštitnik građana postupio po predstavci Partnera Srbija

Zaštitnik građanaod Upravnog inspektorata zatražio da ga obavesti o broju predmeta u kojem je pokrenut postupak inspekcijskog nadzora

Poverenik - tabla

Novi i stari problemi novog Poverenika

Analiza rada službe Poverenika u periodu između prestanka mandata prethodnom povereniku i izbora novog poverenika

Konferencija (edit)

Konferencija „Budućnost informacija u Srbiji“

Hotel Zira, 23. i 24. septembar 2019. godine

katanac

Početak primene novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Zakon propisuje niz novih obaveza za subjekte koji rukuju podacima, kao i novi set prava građana po osnovu zaštite ličnih podataka