Partneri za demokratske promene Srbija

Odbrana prava na pristup informacijama rss

poverenik

Tri meseca bez Poverenika(0)

28. март 2019.

Pozivamo skupštinski Odbor za kulturu i informisanje da započne postupak izbora novog Poverenika

poverenik

PROJEKAT: Odbrana prava na pristup informacijama u Srbiji

Cilj ove desetomesečne inicijative je da kroz intenzivnu javnu kampanju doprinese unapređenju razumevanja i svesti građana o pravu na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i njihovom aktivnom učešću u odbrani tog prava i institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti