Partneri za demokratske promene Srbija

Zaštita podataka o ličnosti (PDP) rss

Untitled

Inicijativa za hitno donošenje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti(0)

22. мај 2017.

Koalicija 17 organizacija ciivlnog društva poslala je Vladi Srbije inicijativu za hitno usvajanje novog Zakona o zaštite podataka o ličnosti.

slika4

Održana obuka o zaštiti podataka o ličnosti za zaposlene u sistemu socijalne zaštite

Učesnici na obuci upoznati su sa osnovnim konceptima prava na privatnost, pravnim okvirom u oblasti zaštite podataka o ličnosti u Republici Srbiji

za sajt

Održana obuka o zaštiti podataka o ličnosti za zdravstvene ustanove

Ana Toskić i Uroš Mišljenović iz Partnera Srbija učestvovali su kao treneri na obuci koju je organizovao Poverenik

ESLJP2

Kako sudske odluke štite našu privatnost? Slučaj Vukota-Bojić protiv Švajcarske

Evropski sud za ljudska prava je raspravljao o opravdanosti tajnog praćenja podnositeljke pritužbe od strane osiguravajuće kompanije.

pravosudje1

Novi projekat: „Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama”

Opšti cilj projekta je unapređenje pristupa javnosti sudskim odlukama uz istovremeno poštovanje standarda zaštite privatnosti. Projekat je finansijski podržao USAID program za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA)

debata2

Održana debata „Zaštita privatnosti u Srbiji“

Fondacija Friedrich Naumann i Partneri za demokratske promene Srbija u sredu, 3. decembra organizovali su debatu „Zaštita privatnosti u Srbiji“. Predstavnici udruženja građana, profesionalnih udruženja i politički aktivisti diskutovali su o pravu na privatnost u radnom okruženju, pravu na privatnost u digitalnom okruženju i ulozi političkih partija u zaštiti privatnosti građana.

cekic

Partneri Srbija učestvuju u obuci sudija Upravnog suda za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Tim Partnera za demokratske promene Srbija angažovan je od strane USAID programa za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) u okviru obuke sudija Upravnog suda za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Blažo Nedić i Uroš Mišljenović iz organizacije Partneri za demokratske promene Srbija i Biljana Tamburkovski Baković, sudija Upravnog suda, izradili su Priručnik za sudije… | Više ›

1013851_725677407443088_133808001_n

Partneri Srbija obeležili Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti

Partneri Srbija obeležili su Međunarodni dan zaštite podataka, 28. januar, izdavanjem saopštenja koje su podržale brojne organizacije i uličnom akcijom u Beogradu u okviru koje je razgovarano sa građanima i građankama o zaštiti ličnih podataka i pravu na poštovanje privatnosti.

analiza1

Saopštenje povodom Dana zaštite podataka o ličnosti

28. januara, 1981. godine Savet Evrope usvojio je Konvenciju o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka, a od 2011. godine i u Srbiji se ovaj datum obeležava kao Dan zaštite podataka o ličnosti. U Srbiji, kao i prethodnih godina, Dan zaštite podataka o ličnosti obeležavamo u okolnostima neadekvatne zakonske regulative u ovoj oblasti…. | Više ›

slanje podataka

Pozivamo Republiku Srbiju da podrži Rezoluciju UN o pravu na privatnost

Nemačka i Brazil su nedavno u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predložili Nacrt rezolucije o zaštiti prava na privatnost u digitalnom dobu. Cilj ovog dokumenta je da se posle 25 godina unaprede međunarodni standardi zaštite privatnosti. Masovno neovlašćeno nadgledanje elektronskih komunikacija predstavlja savremeni izazov koji značajno ugrožava ljudska prava, a naročito prava na privatnost i slobodu… | Više ›