Partneri za demokratske promene Srbija

Da li i ko brani javnost u Srbiji?

ZMIJA-postU Centru za kulturnu dekontaminaciju, 5. decembra 2019. godine izložbom „Institucije kriju informacije kao zmija noge“ obeležen je završetak projekta Budućnost slobode informacija u Srbiji, koji su Partneri Srbija sproveli u saradnji sa Pravnim skenerom i Biroom za društvena istraživanja (BIRODI), a uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. Događaju su prisustvovali predstavnici akademske zajednice, organizacija civilnog društva i medija, kao i istraživači, studenti i budući novinari koji su učestovali na Projektu.

Izložba karikatura, autora Dobrosava Boba Živkovića, imala je za cilj da na satiričan način predstavi neke od  problema (i izgovora) sa kojima se suočavaju mediji, istraživači, organizacije civilnog društva i građani u pokušajima da dođu do informacija o radu organa vlasti i nosilaca javnih funkcija.

Događaj su otvorili Ana Toskić, izvršna direktorka Partnera Srbija, i predstavnik Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Ekmel Çizmecioğlu, programski menadžer u oblasti civilnog društva i ljudskih prava, koji su se osvrnuli na stanje u oblasti dostupnosti informacija od javnog značaja i rezultate Projekta.

U okviru završnog događaja organizovan je panel na temu: Ko brani javnost u Srbiji”, na kom su govorili:

  • Stanojla Mandić, zamenica Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
  • Zoran Gavrilović, Biro za društvena istraživanja;
  • Senka Vlatković Odavić, Insajder;
  • Dušan Čavić, „Marka žvaka“;
  • Ivana Đokić i Tijana Nikolić, studentkinje novinarstva koje su u okviru projekta učestvovale na izradi istraživačkih priča u oblasti transparentnosti informacija o radu organa javne vlasti.

Tokom trajanja projekta, Partneri Srbija, zajedno sa partnerskim organizacijama, branili su dostignuti nivo prava javnosti da zna, prepoznavali nove probleme u ovoj oblasti i predlagali rešenja za unapređenje transparentnosti rada organa vlasti. Takođe, kroz projekat je pružena podrška budućim novinarima da izveštavaju o pitanjima od javnog interesa i preispituju rad državnih institucija.

 Za više informacija o projektu pogledajte sledeći video:

EU za tebe logo plus tekst srp

Categorised in: Budućnost slobode informacija u Srbiji, Dobro upravljanje, Izdvajamo