Partneri za demokratske promene Srbija

Debata „Otvoreno o korupciji” organizovana sa gimnazijalcima u Bečeju

Partneri Srbija, u saradnji sa Bečejskim udruženjem mladih i Biroom za društvena istraživanja, su 6. juna 2019. godine organizovali debatu „Otvoreno o korupciji“ sa učenicima Bečejske gimnazije.

Debatovali smo sa njima o korupciji, pojmu javnih finansija, postupku pristupa informacijama, značaju otvorenih i transparentnih institucija, integritetu  i aktivizmu građana na lokalu, ali i razlozima zašto se mladi danas ne uključuju u većoj meri u borbu protiv korupcije.

Cilj ovog ciklusa debata, koji Partneri Srbija sprovode od početka 2019. godine je da doprinesu boljem razumevanju važnih društvenih vrednosti: demokratije, vladavine prava, odgovornosti i slobode govora. Takođe, svrha debata je podsticanje studenata da iskažu svoje stavove na odabranu temu i učestvuju u aktivnostima i inicijativama koje se bave zaštitom i odbranom navedenih vrednosti u lokalnim zajednicama.

Debate su deo projekta Budućnost slobode informacija u Srbiji koji Partneri Srbija sprovode u saradnji sa Biroom za društvena istraživanja (BIRODI) i Pravnim skenerom, a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. Projekat ima za cilj aktivno uključivanje organizacija civilnog društva i mladih (prvenstveno studenata) da brane pravo javnosti da zna, kako bi se osigurala primena standarda transparentnosti i odgovornosti u Srbiji. Pored toga, kroz jačanje mehanizama za učešće građana i slobodno medijsko izveštavanje, Projekat promoviše i podržava vladavinu prava, prvenstveno u kontekstu evropskih integracija, čime doprinosi procesu reforme i celokupnom procesu demokratizacije društva.

Više o događaju i utiscima učesnika možete pogledati u video prilogu:

U nastavku projekta biće organizovana još jedna debata za studente i mlade.

evropska-unija

Categorised in: Budućnost slobode informacija u Srbiji, Dobro upravljanje, Izdvajamo