Partneri za demokratske promene Srbija

Identiteti i tragovi u virtuelnom prostoru – pravo na zaborav i Evropski sud pravde

BOŠ_Foto 1 (1)Uroš Mišljenović i Ana Toskić održali su 8. marta 2017. godine predavanje polaznicima Studija budućnosti Beogradske otvorene škole na temu „Identiteti i tragovi u virtuelnom prostoru – pravo na zaborav i Evropski sud pravde.“

Studentima su predstavljeni osnovni koncepti prava na privatnost u digitalnom okruženju, pravne i praktične posledice presude Evropskog suda pravde iz 2014. godine u slučaju Costeja, te rešenja Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti koja po prvi put garantuje građanima EU pravno na zaborav.  Takođe, razgovaralo se o tome u kojoj meri pojedinac uspeva da zaštiti svoje podatke na internetu, kako u odnosu da državni aparat, tako i u odnosu na privatne korporacije, te da li svako od nas zaista kreira i kontroliše svoj identitet u virtuelnom prostoru. Kroz studije slučaja i interaktivne vežbe, studenti su imali uvidu i u eventualne posledice do kojih može doći usled agregacije ili ukrštanja podataka od strane rukovalaca.

 

Categorised in: Izdvajamo, Privatnost, Zaštita podataka o ličnosti