Partneri za demokratske promene Srbija

Integracija i demokratija na jugu Srbije

Konferencija “Integracija i demokratija na jugu Srbije” održana je Bujanovcu 16. i 17. novembra 2011. godine u organizaciji opštine Bujanovac, CSS Projekta integrativne medijacije i Partnera za demokratske promene Srbija. Konferencija je organizovana sa ciljem razvoja strategija za dugoročno institucionalno rešavanje problema između zajednica u opštini Bujanovac.

Panelisti prvog dana Konferencije bili su: Shaip Kamberi, predsednik Opštine Bujanovac; Blažo Nedić, Predsednik, Partneri za demokratske promene Srbija; Julius Goldmann, Menadžer projekta, CSSProjekat integrativne medijacije; Branko Delibašić, koordinator aktivnosti za Preševo i Bujanovac u okviru Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i Nenad Vasić, predsednik Izvršnog odbora Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Drugog dana, učesnicima Konferencije obratili su se Dragi Krstić, predsednik Advokatske komore Niša i Nenad Tairović, potpredsenik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.

Učesnici Konfrencije bili su predstavnici lokalnih samouprava Preševa i Bujanovca, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva aktivnih na Jugu Srbije, advokati kao i lokalni medijatori.

U okviru četiri radne grupe koje su se bavile temama pristupa pravdi, političke integracije, društvene integracije i medijacije u zajednici, učesnici su razgovarali o primerima dobre prakse politika i strategija za pristup mehanizmima rešavanja sporova koje su u prethodnom periodu uspešno primenjivane na lokalnom nivou. Tokom diskusija u grupama, razmatrani su i postojeći izazovi rešavanju problema društvene i političke integracije, ali i konkretne akcije u cilju unapređenja društvene i političke integracije i pristupa pravdi u opštini Bujanovac.

Kao rezultat rada Konferencije, usvojeni su zaključci za prevazilaženje prepoznatih izazova koje mogu primeniti donatori, civilno društvo i institucije na lokalnom i nacionalnom nivou.

Zaključke usvojene na Konferenciji možete pogledati ovde.

Program Konferencije možete pogledati ovde.

Zaključke usvojene na Konferenciji na albanskom jeziku mozete pogledati ovde.

Zaključke usvojene na Konferenciji na romskom jeziku mozete pogledati ovde.

Оставите одговор