Partneri za demokratske promene Srbija

Konferencija „Lokalni ombudsman i medijacija“

konferencijaPovodom završetka projekta „Lokalni ombudsman i medijacija”, Partneri Srbija organizovali su konferenciju u prostorijama Medija centra u Beogradu, u četvrtak, 10. septembra 2015. godine, u 12 časova. Cilj konferencije bio je predstavljanje rezultata Projekta i iskustava lokalnih zaštitnika građana – ombudsmana u primeni medijacije u rešavanju sukoba u lokalnoj zajednici, kao i podsticanje debate o prednostima mirnih načina rešavanja sukoba i dalje promovisanje primene medijacije u Srbiji.

Konferenciji je prisustvovalo nešto više od pedeset ljudi, a među govornicima su se našli Ivan Bošnjak, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Snežana Nešić, predstavnica Zaštitnika građana Republike Srbije, Zlatko Marosiuk, zaštitnik građana Grada Subotice, Jelena Stojković Sokolović, zaštitnica građana Grada Pančeva, Miladin Nešić, zaštitnik građana opštine Bačka Topola, Zorica Runić, zaštitnica građana GO Vračar, Vesna Gojković, zaštitnica građana GO Voždovac i Blažo Nedić, predsednik Partnera Srbija.

Ivan Bošnjak, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, poručio je da je medijacija neophodna u procesu društvenih reformi kako bi se zaštitila brojna prava građana, i da je medijacija naročito pogodna za rešavanje sporova tamo gde najčešće nastaju – u lokalnoj zajednici.

Snežana Nešić, predstavnica Zaštitnika građana Republike Srbije, kazala je da sprovođenje projekta Lokalni ombudsman i medijacija potvrđuje da se širi primena medijacije u Srbiji. Nešić je konstatovala da je prednost medijacije u odnosu na druge postupke to što je brža, efikasnija, jeftinija za građane i otvara brojne opcije za strane sukobu, kao i da primena medijacije u sporovima u lokalnoj zajednici promoviše poseban sistem vrednosti koji je zasnovan na toleranciji i uvažavanju tuđih potreba. Nešić je naglasila ulogu lokalnih ombudsmana za unapređenje saradnje između građana i organa vlasti u lokalnoj zajednici.

Zlatko Marosiuk, zaštitnik građana Grada Subotice poručio je da treba širiti mrežu lokalnih ombudsmana, jer trenutno samo 21 opština ima uspostavljen ovakav organ. Zaštitnik je predstavio rad na promociji medijacije među učenicima u Subotici, što je unapredilo odnose među učenicima različitih nacionalnosti. Pored toga, ukazao je na uspešno sprovedenu medijaciju u sukobu između građanki različitih nacionalnosti oko upotrebe zajedničkog dvorišta. Marosiuk je poručio da lokalni ombudsman jeste kontrolni organ, ali da istovremeno može rešavati sukobe putem besplatnih medijacija.

Jelena Stojković Sokolović, zaštitnica građana Grada Pančeva, podelila je sa učesnicima informaciju da se ovoj instituciji  građani obraćaju zbog sukoba u međuljudskim odnosima (komšijski i porodični odnosi), i da su neke sukobe, na primer između investitora i njihovih komšija, kao i korisnika zajedničkih vodomera, uputili na medijaciju.

Miladin Nešić, zaštitnik građana opštine Bačka Topola konstatovao je da mnoga znanja o medijaciji primenjuje u svakodnevnom radu, izvan formalnih medijacija. Po njegovim rečima, građani su pokazali interes da se uključe u medijaciju i dođu do rešenja svojih problema izvan sudskog postupka.

Zorica Runić, zaštitnica građana GO Vračar navela je da je osnovna prednost medijacije to što strane u sukobu zajednički donose odluku, te da su u građani subjekti a ne objekti donošenja odluka, kao što je to slučaj u rešavanju sukoba pred sudom. Govoreći o specifičnostima nekih slučajeva, Runić je konstatovala da u emotivnim ljudskim odnosima prilikom medijacije ne treba insistirati na potpisivanju sporazuma o pristupanju medijaciji i formalizovanju ishoda medijacije, već se treba rukovoditi ciljem medijacije, a to je uspešno rešenje sukoba na zadovoljstvo svih strana.

Vesna Gojković, zaštitnica građana GO Voždovac, na početku svog izlaganja kazala je da je opština Voždovac prepoznala da se brojni sukobi mogu uspešno rešiti putem medijacije i da je iz tog razloga prihvatila predlog da se u okviru njene službe otvori prvi Centar za medijaciju u lokalnoj zajednici.  Nakon što je predstavila rezultate rada Centra, poručila je da će u narednoj fazi biti sprovedena promocija Centra i medijacije u mesnim zajednicama, u direktnom kontaktu sa građanima.

Na kraju konferencije, Blažo Nedić iz Partnera za demokratske promene Srbija ukazao je na isksutva u dosadašnjoj primeni medijacije u Srbiji i konstatovao da je potrebno unaprediti kontakt između sudova i medijatora kako bi predmeti mogli da budu upućivani na medijaciju.  Nedić je u nastavku predstavio Priručnik za medijaciju u lokalnoj zajednici, koji je izrađen u okviru ovog projekta.

Priručnik za medijaciju u lokalnoj zajednici dostupan je OVDE.

Categorised in: Izdvajamo, Lokalni ombudsman i medijacija, Medijacija, VESTI