Partneri za demokratske promene Srbija

Konferencija “Zaštita od diskriminacije u Srbiji – Dostignuća i izazovi”

Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Centar za alternativno rešavanje sukoba (CARS), u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, organizovali su Konferenciju “Zaštita od diskriminacije u Srbiji – Dostignuća i izazovi”, u ponedeljak 3.septembra 2012.godine u Hotelu Hayatt Regency u Beogradu. Konferencija je završni događaj projekta „Partnerstvo za toleranciju i zaštitu od diskriminacije u Srbiji“ (PTAPS), koji Partneri Srbija i CARS realizuju u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, a koji su podržali Evropska unija u okviru programa “Podrška civilnom društvu” i Sigrid Rausing Trust

Cilj Konferencije bio je da pruži podršku otvorenom dijalogu o diskriminaciji u Srbiji i unapređenju saradnje na sprečavanju diskriminacije, kao i da predstavi aktivnosti usmerene na podizanje svesti javnosti o diskriminaciji i ulozi institucije Poverenika za zaštitu ravopravnosti.

Skup su otvorili dr Nevena Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Endru Hedi, Šef III sektora operacija, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Gordana Stamenić, Državni sekretar Minstarstva pravde i državne uprave Vlade Republike Srbije, i Blažo Nedić, predsednik organizacije Partneri za demokratske promene Srbija.

Tokom radnog dela skupa, Ljupka Mihajlovska, Koordinatorka Centra za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu govorila je pojavi orikrivene diskriminacije sa osvrtom na položaj osetljivih društvenih grupa u Srbiji. Kosana Beker i Milovan Batak, pomoćnici Poverenice za zaštitu ravnopravnosti predstavili su aktivnosti usmerene na podizanje svesti javnosti o diskriminaciji i ulozi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Dr Nevena Petrušić predstavila je jedan od rezultata PTAPS projekta, Praktikum za zaštitu od diskriminacije, i govorila o postojećim mehanizmima za zaštitu od diskriminacije u Srbiji,  mogućnostima za njihovo unapređenje, kao i postojećim izazovima zaštite građana od diskriminacije. Jelena Arsić, menadžerka PTAPS projekta, upoznala je prisutne sa novim modelom medijacije prilagođenim slučajevima diskriminacije, koji je odnedavno dostupan građanima u okviru institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Program Konferencije “Zaštita od diskriminacije u Srbiji – Dostignuća i izazovi“

Konferenciji “Zaštita od diskriminacije u Srbiji – Dostignuća i izazovi“ prisustvovalo je preko stotinu učesnika – predstavnika držvne uprave, lokalnih samouprava, nezavisnih tela, organizacija civilnog društva.

Praktikum za zastitu od diskriminacije (Pdf, 1413Kb)

Koneferencija “Zaštita od diskriminacije u Srbiji – Dostignuća i izazovi“ u medijima:

www.akter.co.rs Petrušić: Diskriminacija veoma rasprostranjena

www.danas.rs - Diskriminacija rasprostranjena u Srbiji

www.politika.rs

 

Categorised in: Antidiskriminacija, PTAPS