Partneri za demokratske promene Srbija

Konferencija: Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima

Partneri za demokratske promene Srbija i Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije pozivaju Vas na konferenciju

Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima

19. april 2017, 11:00-14:00h, Medija centar, Terazije 3 (sprat I), Beograd

U okviru projekta „Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima“ Partneri Srbija uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija (FODS) od 2015. godine analiziraju nivo poštovanja ova dva prava prilikom medijskog izveštavanja, ali se bave i pitanjem sprečavanja curenja informacija iz krivičnog postupka ka medijima. Od juna 2016. godine, Partneri Srbija zajedno sa Udruženjem javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, rade na unapređenju komunikacije javnih tužilaštava sa javnošću i unapređenju mera zaštite podataka o ličnosti u javnim tužilaštvima.

U okviru istog projekta, grupa studenata i predavača sa Odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu sprovela je monitoring tretmana prava na privatnost i pretpostavku nevinosti u onlajn i oflajn izdanjima medija.

Ova projektna konferencija ima za cilj da stručnu i zainteresovanu javnost upozna sa ostvarenim rezultatima i ukaže na potrebu unapređenja stanja u navedenim oblastima. Na konferenciji će biti predstavljene Preporuke i smernice za unapređenje komunikacije javnih tužilaštava sa javnošću i unapređenje mera zaštite podataka o ličnosti u javnim tužilaštvima, dok će studenti i predavači predstaviti rezultate monitoringa medijskih sadržaja i neke od najupečatljivih slučajeva kršenja prava na privatnost i pretpostavku nevinosti koje su analizirali u okviru projekta.

Molimo Vas da učešće na konferenciji potvrdite do četvrtka, 13. aprila  2017. u 17h putem e-maila: office@partners-serbia.org ili telefona 011-3231-551. U nastavku poziva nalazi se program konferencije.

AGENDA

Categorised in: Privatnost, Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima